Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Barnehage og skole / Barnehage
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
Velkommen til Orkdalsbarnehagene!  

Orkdal kommune eier og driver seks barnehager. I tillegg har vi en privat barnehage som drives av Norsk luthersk misjonssamband. Nederst på siden finner du lenker til de ulike barnehagene. 

Barnehagene har ett hovedopptak og søknadsfristen er 1. mars. Hovedopptaket ivaretar barns rett til barnehageplass. Det er viktig at det søkes om plass ved hovedopptaket hvis det ønskes plass fra barnehageåret 2017 - 2018.

Orkdal kommune har rullerende opptak for barn som fyller et år i løpet av barnehageåret 2017 - 2018. Søknadsfristen for rullerende opptak er 1. oktober 2017. Disse barna tilbys plass seinest innen fylte 13 måneder.

Barnefamilier som flytter til Orkdal kommune i løpet av barnehageåret, vil tilbys plass 1 - 3 måneder fra den datoen det søkes om plass.

Barnehagene tar ikke opp nye barn i juni - juli.


Søknadsfrister: 

  • 1. mars (hovedopptak). Søkere får tilbud om plass fra august/september samme år.
  • 1. oktober (rullerende opptak) for ettåringer.  Søkere får tilbud om plass fra januar det påfølgende året.    

 Søke barnehageplass

 Endre, si opp eller takke ja/nei til plass

Priser og moderasjonsordning
Nasjonal moderasjonsordning skal sikre at ingen familier betaler mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass. Alle 3-, 4- og 5-åringer som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Lenker til:

Lever ferdig utfylt skjema «Redusert foreldrebetaling i barnehage» til styrer i barnehagen. Du kan søke om begge ordningene i samme skjema. Husk å oppgi om søsken omfattes av ordningen. Legg ved siste selvangivelse.
Det er husholdningens samlede inntekt som legges til grunn. Dersom noe ikke er registrert i selvangivelsen plikter du å opplyse om dette i søknaden. Dersom du ikke har selvangivelse må du legge frem annen dokumentasjon på inntekt. Du må søke hvert år. Moderasjonen gjelder fra første hele måned etter at du har levert søknad.

Sist oppdatert: 07.02.2017

Kontaktinformasjon

Orkdal Rådhus 
Besøksadresse: Allfarveien 5,
7300 Orkanger
Postadresse: Postboks 83, 
7301 Orkanger
Telefon: 72 48 30 00

E-post:
postmottak@orkdal.kommune.no

Kari Mostad,Kommunalsjef Oppvekst
Telefon: 72 48 30 50
Mobil: 994 48 980
e-post:

Kari Mostad
Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558