Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Barnehage og skole / SFO
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
Skolefritidsordningen (SFO)  

SFO er et omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn i 1. - 4. klasse og for barn med spesielle behov også i 5 - 7. klasse. Alle skoler med barnetrinn har tilbud om SFO. Sammen med skoletilbudet skal SFO gi et heldagstilbud for barn i småskolen og gi rom for egenaktiviteter både i forhold til skolearbeid og ulike fritidsaktiviteter, som for eksempel kulturskolen. Innholdet skal preges av barns behov for leik, kulturaktiviteter og sosial læring.

Søke eller endre plass
Du må søke, endre eller si opp SFO-plass via egen søkeportal til SFO (se høyre kolonne). Trenger du hjelp, - kontakt skolens SFO-leder. Når du har fått tildelt SFO-plass, beholder du plassen til eleven går ut av 4. trinn. Søknadsfrist: 1. mars.

Utmelding/permisjoner
Ønsker du å ta barnet ut av skolefritidsordningen er det en måneds skriftlig oppsigelse. Oppsigelse av plass kan vanligvis ikke skje etter 15. mars. I tilfelle dette skjer må foreldrebetaling påregnes ut juni måned. Permisjon fra skolefritidstilbudet innvilges normalt ikke.

Foreldrebetaling: Betaling skjer månedlig og på forskudd, slik det gjøres i barnehagen.

Satser fra 1. januar 2017:

  • Helplass tilsvarende 12 timer og mer i uka: 1976 kroner per måned
  • Halvplass tilsvarende 1 til 11 timer i uka: 1237 kr per måned
  • Betaling for kost øker med 2,5 % i 2017. 

Det er ikke mulig å kjøpe enkeltdager i skolefritidsordningen.

Sommeråpen SFO

Forsøk med sommeråpen SFO videreføres i 2017
Hovedutvalg for oppvekst og omsorg har vedtatt å videreføre forsøksordninga med sommeråpen SFO også sommeren 2017. Det sommeråpne tilbudet legges til Orkanger barneskole og har åpent fra 10. juli til og med 31. juli 2017.

Alle har mulighet til å søke, men hvis det blir flere enn 20 søkere, prioriteres:

1. Enslige forsørgere med styrt ferie
2. Foreldre med splittet og styrt ferie

Hva det fortsatt er ledige plasser, får de yngste elevene tilbud om plass.
Åpningstid: 06.45 - 15.30. Tilbudet er gratis, men det må betales kostpenger.
Vi gjør oppmerksom på at alle elever skal avvikle minst tre ukers sammenhengende ferie i løpet av skolens sommerferie.
Søknadsskjema sendes fra din SFO i midten av februar, med søknadsfrist 1. mars. Lever søknaden til SFO-lederen ved skolen din. Vi behandler alle søknadene i løpet av mars. Søknader som kommer inn etter fristen, blir ikke behandlet.

Eventuelle spørsmål kan rettes til skolens rektor eller SFO-leder. 

Sist oppdatert: 07.02.2017
Praktisk informasjon  

Åpningstider
SFO har åpent mandag - fredag klokken 6.45 - 16.30. På skolefridager avhenger åpningstid av påmelding.

SFO er åpen på skolefridager så som i høst- og vinterferie og på flere av planleggingsdagene.

Kontaktinformasjon

SFO-ledere

Evjen skole:
Ann Kristin Sundli
Telefon: 72 46 68 70 
E-post: ann-kristin.sundli@
orkdal.kommune.no

Gjølme skole: 
Heidi Husdal Ingdal
Telefon: 72 48 37 77
E-post: heidi.husdal.ingdal@
orkdal.kommune.no

Grøtte skole: 
Berit Selvnes
Telefon: 950 31 239
E-post: berit.selvnes@
orkdal.kommune.noOrkanger barneskole: 
Anne Lise Selvnes Drugli
Telefon: 72 48 33 03/72 48 33 04
E-post: anne-lise.selvnes@
orkdal.kommune.no

Årlivoll skole:
Unni Gjønnes Hoffsbakken
Telefon: 72 47 14 68
E-post: unni.gjonnes.hoffsbakken@
orkdal.kommune.no

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558