Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Helse og omsorg / Hjemmetjenesten
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
HJEMMETJENESTEN  

Hjemmetjenesten har ansvar for flere kommunale tjenester:

 • Avlastningstjeneste for barn og unge
 • Bofellesskap
 • Støttekontakttjeneste
 • Helsetjenester i hjemmet
 • Praktisk bistand/ hjemmehjelp
 • Kreftsykepleie
 • Trygghetsalarm
 • Middagsombringing
 • Brukerstyrt personlig assistent
 • Transporttjeneste for funksjonshemmede
 • Parkeringstillatelse

  Helsetjenester i hjemmet dreier seg om hjelp til personlig pleie og omsorg, medisinering, stell av sår, blodprøvetaking, trening og opplæring etter opphold på institusjon. Tjenesten er gratis.

  Praktisk bistand/ hjemmehjelp er hjelp til vask av rom du bruker daglig. Prisen avhenger av husstandens inntekt og størrelse på folketrygdens grunnbeløp. Det er kommunestyret som bestemmer de årlige betalingssatsene.

  Kreftsykepleier tilbyr individuell hjelp, støtte, veiledning og oppfølging til deg med kreft og dine nærmeste pårørende. Kreftsykepleier kan også være et bindeledd til fastlege, sykehus eller andre. Kreftsykepleier er der i alle faser av sykdommen. Du trenger ikke henvisning fra lege for å få avtale med kreftsykepleier, og tjenesten er gratis. Ring kreftsykepleier på telefon 917 90 363. 

  Hverdagsrehabilitering
  Et tverrfaglig team som samarbeider med brukeren om det han/hun synes er viktig å mestre i hverdagen. Fokus er opptrening i hverdagslivets gjøremål slik som av- og påkledning, dusjing, matlaging, hente posten, delta i sosiale aktiviteter. Teamet vårt består av sykepleier, ergoterapeut og fysioterapeut.
  Se brosjyre vår Hverdagsrehabilitering

  Søke eller klage? Kommunen har felles søknadsskjema for alle tjenester i helse og omsorg. Det er søknadskontoret for helse- og omsorgstjenesten som behandler søknaden. Når de får søknaden avtaler de hjemmebesøk hos bruker for å finne ut av hjelpebehovet. Alle søknader besvares innen to uker. Om vi trenger lenger behandlingstid sender vi et foreløpig svar.


  Sist oppdatert: 22.02.2017

 • Kontaktinformasjon

  Kontortelefon: 72 47 19 50
  08.00 - 15.00 alle hverdager

  Søknadskontoret for helse- og omsorgstjenester
  72 47 19 56

  Besøksadresse:
  Fannremsvegen 22
  7320 Fannrem

  Postadresse:
  Postboks 83
  7301 Orkanger

  Vakttelefon for tjenestemottakere:
  928 44 423

  E-post:
  postmottak@
  orkdal.kommune.no


  Enhetsleder: Sissel K. Høydal 

  Sissel Kristine H?ydal
  Telefon: 991 60 502
  sissel-kristine.hoydal@
  orkdal.kommune.no

  Fannrem omsorgshybler
  Tlf:
  915 36 380

  Fannrem Trygdepensjonat
  Tlf:
  913 07 892

  Elvepromenaden bokollektiv
  Tlf:
  72 46 69 00 / 991 26 534

  Elvestien omsorgsboliger
  Tlf:
  72 48 31 82 / 468 24 322

  Hjemmetjenesten og frivillige
  Hjemmetjenesten samarbeider med og får god hjelp av Orkdal Frivilligsentral. Blant annet gjør frivillige en stor innsats  med å handle matvarer til våre brukere og sørge for middagsombringing fra kjøkkenet på Orkdal helsetun.

   

  Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558