Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Tekniske tjenester / Veg
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
Veg  
Orkdal kommune forvalter 180 km kommunale veger. I tillegg gir kommunen tilskudd til 135 private veger, fordelt på totalt 85 km.

Det er enhet Tekniske tjenester som har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veger. Målet er å gi innbyggerne trafikksikre og fremkommelige veger.


På kommunale veger er det kommunen som forvalter Vegloven. Saker som behandles etter Vegloven er blant annet:

  • Avkjørselsaker (utenfor regulert område)
  • Gjerder, trær og beplantning
  • Graving i kommunal veg
  • Reklameskilt

På riks- og fylkesveger er det Statens vegvesen som fatter vedtak.

Forvaltning av vegtrafikkloven og skiltforskriften:
Avhengig av hvilken type skilt søknaden gjelder er det kommunen som behandler skiltsaker. Det er verd å merke seg at Statens vegvesen har myndighet på en rekke skilt, også på kommunal veg. På riks- og fylkesveg er det Statens vegvesen som har skiltmyndighet. For mer informasjon, ta kontakt med Tekniske tjenester (kontaktinformasjon i høyre kolonne).

Orkdal kommune har egen trafikksikkerhetsplan. Denne består av et plandokument og en tiltaksdel. Du finner lenke til planen i venstre kolonne under.

Kommunens Trafikksikkerhetsutvalg er underlagt Hovedutvalg Teknikk.

Fylkeskommunen har også et eget trafikksikkerhetsutvalg. Dette utvalget har blant annet ansvar for å fordele midler fra ulike statlige tiltakspakker. Noen av tiltakspakkene er åpne for søknader fra alle. Andre pakker er forbeholdt kommune og fylkeskommune.

En viktig aktør i kommunens trafikksikkerhetsarbeid er Trygg Trafikk. De kan hjelpe både offentlig og private aktører i arbeidet med trafikksikkerhet.

Sist oppdatert: 06.10.2015

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Orkdal Rådhus
Allfarveien 5
7300 Orkanger

Postadresse:
Postboks 83
7301 Orkanger

Telefon: 72 48 30 00
E-post:
postmottak@orkdal.kommune.no
Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558