Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Sosiale tjenester / Økonomisk rådgivning og sosialhjelp
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
ØKONOMISK RÅDGIVNING OG SOSIALHJELP  

Sosialtjenestens hovedoppgave er nedfelt i formålsparagrafen til Lov om sosiale tjenester. Å fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. Bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Overformynderiet 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er lokal vergemålsmyndighet for Overformynderiet. Henvendelser skal skje til telefon 73 19 90 00 eller e-post fmstpostmottak@fylkesmannen.no

Råd og veiledning:

  • Arbeids- og utdanningsspørsmål
  • Boligproblemer
  • Bostøtte- og tilskuddsordninger
  • Familie og samlivsproblemer (ikke mekling)
  • Rusproblemer
  • Sosiale problemer
  • Trygdespørsmål
  • Økonomiske problemer
  • Økonomisk rådgivning og gjeldssanering

Økonomisk hjelp

Sosialtjenesten skal være det siste sikkerhetsnettet og alle andre muligheter skal være prøvd før slik hjelp ytes. Til den som ikke er i stand til selv å sørge for sitt livsopphold, helt eller delvis, skal slik hjelp gis. Hjelpen skal være kortvarig og målet skal være å hjelpe til slik at den enkelte blir selvhjulpen, enten gjennom arbeidsinntekter eller trygdeytelser.

I enkelte tilfeller kan slik hjelp gis enten som bidrag eller lån. Slik hjelp skal være for at den enkelte skal kunne overkomme en vanskelig livssituasjon.

Søknadsskjema fås ved henvendelse og må alltid fylles ut.

Aktuelle lenker og skjema:

Vi holder til på rådhuset og er å treffe på telefon 55 55 33 33, eller ved personlig henvendelse. Ta kontakt før problemene blir for store. De er alltid lettere å løse da.

Sist oppdatert: 30.09.2016

Kontaktinformasjon

Orkdal kommune, Rådhuset
Besøksadresse: Allfarveien5
Postadresse: Postboks 83,
                   7301 Orkanger
Telefon: 72 48 30 00
E-post:
postmottak@orkdal.kommune.no

Org.nr. 958 731 558

NAV Orkdal

Besøks- og postadresse:
Alfarveien 5 Rådhuset,
7300 Orkanger

Telefon: 55 55 33 33
Kommunenr: 1638
E-post: nav.orkdal@nav.no
Hjemmeside: www.nav.no

NB! Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger som for eksempel fødselsnummer. Jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

Åpningstid: 10.00 – 14.00
(For telefonhenvendelser: 09.00 - 15.00)
Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558