Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Se også  /  Natur og Miljø / Kulturminner
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
KULTURMINNER  

Kulturminner i Orkdal

I forbindelse med kulturminneåret 2009 igangsatte Orkdal kommune, i samarbeid med Orkdal historielag, arbeidet med å registrere kommunens kulturminner i en felles database.
Gjølme bru
Bildet viser Gjølme bru over Orkla i Rømmesmoan. Brua ble åpnet i 1935.
Foto Christian Bonvik 2008.

Kommunen har kjøpt inn en et eget dataprogram for administrering av kulturminner. Dataprogrammet heter Kulturminnedatabasen og er utviklet av firmaet Naturkart DA. I Kulturminnedatabasen kan man registrere og koordinatfeste alle typer kulturminner, og det kan legges inn bilder, beskrivelser, referanser osv.

På sikt vil kulturminnedatabasen bli koblet opp mot kommunen kartløsning på web. Det vil da bli mulig å søke fram registrerte kulturminner i kartet, samt hente ut informasjon om de ulike kulturminnene.

Via tjenesten Kulturminnesøk fra Riksantikvaren kan du nå også registrere kulturminner du har kjennskap til som tidligere ikke er registrert. Kulturminnesøk viser informasjon om kulturminner registrert i Askeladden (Riksantikvarens database for registrerte kulturminner). Tjenesten har i tillegg informasjon fra flere andre kilder. I tillegg til å registrere nye kulturminner kan du blant annet supplere eksisterende registreringer med bilder og tekst. Det er også mulig å komme med rettelser til feilopplysninger.

 

 bilde av Rovsdammen
Bildet viser Rovsdammen som ble 
bygd på slutten av 1840-tallet.
Foto: Christian Bonvik 2005
 

 myrmile
Bildet av ei myrmile ved Kringlotmyra.
Myrmiler ble brukt til fremstilling av
tjære og kull. 
Foto: Christian Bonvik 2006

En gjennomgang av registreringer som finnes i Askeladden viser at bare 73 av 193 kulturminner i Orkdal er stedfestet (koordinatfestet). En viktig del av arbeidet med registrering av kulturminner i Orkdal er å stedfeste registreringer fra Riksantikvaren.
Kommunen trenger hjelp til dette å oppfordrer derfor alle interesserte til å ta i bruk tjenesten Kulturminnesøk.

 Bjørndalen
Bilde av lån og mastu i Bjørndalen. 
Bygningene er fra 1800-tallet.
Foto Christian Bonvik 2007
Reitsætra
Runier etter den gamle Reitsætra. Her
kan en se rester etter seterbu og fjøs.
Foto Christian Bonvik 2005.

Se også:

Historien inn i fremtiden! Prosjekt med digitalisering og presentasjon av historiske flybilder: www.orkdal.kommune.no/flybilder

Kontaktinformasjon

Orkdal kommune, Rådhuset
Besøksadresse: Alfarveien 5
Postadresse:

Postboks 83,
7301 Orkanger

Telefon: 72 48 30 00
E-post: postmottak@
orkdal.kommune.no

Org.nr. 958 731 558

Orkdal Historielag
Hjemmeside:
www.orkdal-historielag.no
E-post:
post@orkdal-historielag.no 

Historien inn i fremtiden!

Orkdal kommunes prosjekt med digitalisering og presentasjon av historiske flybilder:

www.orkdal.kommune.no/flybilder

Registrerings eksempler

Eksempler på registrerte kulturminner

Kulturminne lenker

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558