Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Flyktninger og andre innvandrere i Orkdal kommune / Tuberkulose
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
Tuberkuloseundersøkelse  
Tuberkulose er en smittsom sykdom som hvert år rammer mellom 250 og 350 personer i Norge. På grunn av stor internasjonal mobilitet og trafikk over landegrensene har antall registrerte tuberkulosetilfeller i Norge økt de senere år. Derfor er det iverksatt egne program for forebygging og kontroll.

1. januar 2003 trådde ny forskrift om tuberkulosekontroll i kraft. Kontrollen omfatter alle personer som oppholder seg i Norge. Asylsøkere, flyktninger og utlendinger fra land med høy forekomst av tuberkulose må gjennomgå obligatorisk tuberkuloseundersøkelse når de kommer til Norge. Det samme gjelder for personer som har oppholdt seg i land med høy forekomst av tuberkulose i minst tre måneder, og som skal gjeninntre i stilling i helse- og sosialtjenesten, i lærerstillinger eller i andre stillinger knyttet til barneomsorg. Personer med tuberkuløs sykdom plikter å motta personlig smitteveiledning for å motvirke at de smitter andre, og om nødvendig også å la seg isolere.

Det er mulig å søke fritak for tuberkuloseundersøkelse, og det er mulig å klage eventuelle avslag inn for Fylkesmannen, innen tre uker fra vedtaket er mottatt.

All kontroll av og behandling for tuberkulose er gratis.

Sist oppdatert: 06.03.2014

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Orkdal Rådhus
Allfarveien5
7300 Orkanger

Postadresse:
Postboks 83
7301 Orkanger

Telefon: 72 48 30 00
E-post:
postmottak@orkdal.kommune.no 

Telefon NAV: 55 55 33 33

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558