Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Kultur, fritid og bibliotek / Spillemidler
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
SPILLEMIDLER  

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Statlige spillemidler er overskuddet fra Norsk Tipping AS. Hvert år gis spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Anleggene skal gi befolkningen mulighet til å drive med egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av frivillig, medlemsbasert idrett.

Ordinære idrettsanlegg er anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet. Nærmiljøanlegg er kun utendørsanlegg for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig i tilknytning til bo – og/eller oppholdsområder.

Der ikke annet er bestemt, kan det ytes tilskudd til bygg eller rehabilitering av ordinære anlegg på inntil 1/3 av godkjent kostnad + fylkestilskudd (for noen få typer anlegg er det fastsatt særskilte maksimale tilskuddsbeløp).

Ved nærmiljøanlegg kan det gis tilskudd på inntil 50 % av godkjent kostnad, begrenset oppad til kr. 300 000. Tilskuddsbeløpet må være større enn kr. 40 000.

Hvem kan søke:

  • Kommuner og fylkeskommuner
  • Idrettslag og organisasjonsledd i norges Idrettsforbund og Olympiske og Paraolympiske komitè
  • Sammenslutninger under Norges Jeger- og Fiskeforbund, Den Norske Turistforeningen, Norges Bilsportforbund eller Det Frivillige Skyttervesen
  • Aksjeselskaper, stiftelser, borettslag og velforeninger

Forhåndsgodkjenning: Alle planer av nærmiljøanlegg og idrettsanlegg må godkjennes som idrettsfunksjonelle om de skal få spillemidler. Forhåndsgodkjenning skal sikre behovsriktige og gode idrettsfunksjonelle løsninger. Det er også viktig at estetiske og miljømessige forhold ivaretas på en god måte. Det er Orkdal kommune, Tekniske tjenester, som godkjenner planene på forhånd. Om anleggene er svært store og kortnadskrevende sendes planene til Departementet for godkjenning.

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må ikke forveksles med den saksbehandlingen som foregår i kommunens byggesaksavdeling. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må foreligge før byggearbeidene igangsettes. Dersom arbeidene er igangsatt uten en slik godkjenning, er det avslagsgrunn i forhold til spillemidler. Den idrettsfunksjonelle forhåndsgodkjenningen har kun gyldighet i to år fra godkjenningsdato. Innen dette tidspunktet må byggearbeidene være igangsatt. Godkjenningen kan fornyes.

Kultur- og kirkedepartementet har opprettet egne sider for spillemiddelsøknader. På www.idrettsanlegg.no finner du, foruten skjema for regnskap, kostnadsoverslag og søknad, også et anleggsregister som gir oversikt over og informasjon om alle idrettsanlegg i Norge. 

NB - Husk at søknader om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet må gå om kommunen. Frist for å levere søknad er 1. oktober.

Sist oppdatert: 12.06.2015

Kontaktinformasjon

Orkdal kommune, Rådhuset
Besøksadresse: Allfarveien5
Postadresse: Postboks 83,
                   7301 Orkanger
Telefon: 72 48 30 00

E-post:
postmottak@orkdal.kommune.no
Org.nr.: 958 731 558

Enhetsleder Kultur:
Kai Roger Magnetun
Direkte telefon:
72 48 31 97
Mobil: 907 31101
Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558