Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Se også / Arkiv
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
ARKIV  
Eldre arkiv oppbevares hos Interkommunalt Arkiv Trøndelag (IKA), på Dora i Trondheim. En av IKA Trøndelags hovedoppgaver er å tilgjengeliggjøre eldre og avsluttede arkiv fra deltakerkommunene.  Arkivmaterialet blir gjennomgått, ordnet og katalogisert.

Arkiv fra før 1963 
Foreløpig arkivkatalog for kommunene som ble sammeslått til Orkdal kommune i 1963 - kan du få tilgang til fra denne siden, se høyre kolonne under Oppslag - arkivkatalog.

Følgende arkivkataloger finnes:

 • Geitastrand kommune 1903-1963
 • Orkanger kommune 1878-1963
 • Orkdal kommune 1920-1963
 • Orkdal herred før 1920
 • Orkland kommune 1920-1963
 • Ukjent arkivskaper
 • Orkdal kommune 1963-

Kontakt IKA Trøndelag hvis du vil bruke kommunalt arkivmateriale. De informerer om hvor materialet ligger, og hvordan du går fram for å få tilgang.

Privatarkiv
De mest vanlige privatarkivene er arkiver etter organisasjoner, bedrifter, private institusjoner og personer. Privatarkiver utgjør en stor del av vår kulturarv, som det er svært viktig å ta vare på. Arkivloven av 1992 pålegger Riksarkivaren å føre register over privatarkiver som oppbevares i offentlige og private oppbevaringsinstitusjoner. Dette registeret heter Samkatalogen.

Gjennom samkatalogen får du tilgang til informasjon om

 • hvilke privatarkiver som er bevart
 • hvor de er bevart
 • hva de inneholder
 • arkivenes omfang
 • om de er ordnet og katalogisert
 • hvorvidt de er tilgjengelige for bruk
Smakebiter fra arkivet
Lurer du på hvordan signaturen til en av Norges fremste arkitekter midt på 1800-tallet havnet i bygda? 
Visste du at store og små private bidrag var med og realiserte nybygg av kirke på Orkdalsøren? Eller at amerika-emigranter ikke glemte dem som lå i norsk jord eller hvordan en norsk rekrutt endte opp med å bygsle fem gravplasser?

Arkiv etter kirkelige institusjoner er veldig etterspurt og populært blant arkivinteresserte personer. Orkdal kommunes gamle arkiver er i depot på Dora i Trondheim. Depotet drives av Interkommunalt Arkiv Trøndelag. På deres hjemmesider finner vi flere artikler med innhold fra våre arkiver. For å lese hele artikkelen om Kirkematerialet fra Orkdal og se alle dokumentene se deres hjemmeside.


I 2008 feiret Thamshavnbanen 100 år! 
Jernbanen ble bygd for å frakte malm fra gruvene på Løkken Verk. Da den ble åpnet i 1908 var den Norges første elektriske jernbane. Det var Christian Salvesen og Christian Thams som i 1897 søkte konsesjon på jernbane mellom Svorkmo og Orkedalsören. Herredstyret i Orkdal behandlet konsesjonssøknaden fra Salvesen og Thams på herredstyremøte den 18. mars 1898. Herredstyret anbefalte søknaden "på det Beste". Under ser du møtevedtaket.

herredsstyrets protokoll     

Transkribert versjon (avskrift utført av IKA-Trøndelag):
"Amtets skrivelse af 18de januar vedlagt andragende Fra D Hrr Chr. Salvesen og Chr. Thams med Bilag om Consession paa Anlæg og Drift af jernbane fra Svorkmo til Orkedalsøren til Herredsstyrelsens Erklæring.

Beslutning:
Herredsstyrelsen anbefaler Andragendet paa det Beste i det man i et og alt henhalder sig til Meldals Herredstyrelses Udtalelser i Sagen, idet man særlig fasthalder
Kravet om Beliggenheden af Station paa Orkedalsøren. Man henstiller til Autoriteterne at træffe Forføininger til Distriktets Tarv saavel med hensyn til Stationernes Beliggenhet som til Linjevalg og Banens Bygning i det Hele, idet man forutsætter at Linjen kan gaa ind som Led i en eventuell Statsbane gjennom Dalføret.
Opplæst og vedtaget. Møtet Hævet."

Sist oppdatert: 07. 12.2014

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Orkdal Rådhus
Allfarveien 5
7300 Orkanger

Postadresse:
Orkdal Rådhus
Postboks 83
7301 Orkanger

Telefon: 72 48 30 00
E-post:
postmottak@orkdal.kommune.no

Smakebit fra arkivet

Klikk på bildet for større versjon.
Herredsstyreprotokoll

Svorkmo kirke

Wulvigs tegninger av Svorkmo kirke
-wulvig_utkast3_Svorkmoe_kirke
Svorkmo kirke
Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558