Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Bolig / Boligtilskudd til prosjektering
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
BOLIGTILSKUDD TIL PROSJEKTERING  

Boligtilskudd til prosjektering kan gis til dekning av utgifter i forbindelse med prosjektering av nødvendige endringer av boligen for å tilpasse spesielle behov. Tilskuddet til faglig bistand, for eksempel fra arkitekt, er beløpsbegrenset. Boligtilskudd til etablering kan kombineres med andre ordninger, som for eksempel boligtilskudd til tilpasning/utbedring.

Boligtilskudd til prosjektering kan gis ved:
• Utbedring og tilrettelegging ute og inne i boligen
• Utbedring om det skal bygges nytt, kjøpe bolig eller bygge om boligen man bor i

Hvem kan tilskuddet omfatte:
• Syke- og funksjonshemmede
• Andre som har behov for tilrettelegging av boligen

Søknad og saksgang:
Du velger selv fagkyndig, men prosjektering av boligen og utredning i forkant må skje i forståelse med ergoterapeut i avdeling for Fysio- og ergoterapi. Søknad om prosjektering sendes til servicetorget eller til boligkontoret i enhet Helse og familie. Etter delegering fra rådmannen blir søknader som hovedregel rådgivende behandlet og anbefalt i kommunens Bolig og husbankteam. Anbefalt søknad om tilskudd sendes Husbankens regionkontor.

Sist oppdatert: 13.08.2012

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Orkdal Rådhus
Allfarveien5
7300 Orkanger

Postadresse:
Postboks 83
7301 Orkanger

Telefon:
72 48 30 00
E-post: postmottak@
orkdal.kommune.no

Boligkontoret
Telefon:
72 48 32 70
NAV: 73 43 72 30

Fysio- og ergoterapitjenesten

Besøks- og postadresse:

Tunveien,
7320 Fannrem

Telefon: 948 23 420

E-post:
postmottak@orkdal.kommune.no
Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558