Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Kultur, fritid og bibliotek / Historiske flybilder
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
HISTORISKE FLYBILDER  

Avdeling Plan- og forvaltning og enhet Kultur og Fritid samarbeider om et prosjekt med digitalisering og presentasjon av historiske flybilder

Skråbilder
Orkdal kommune eier rettigheter til ca. 1600 skråbilder tatt av Fjellanger Widerøe.  Materialet består av negativer med ca. 400 sorthvitbilder fra 50-tallet, og i overkant av 1200 fargebilder fra 60-tallet. Negativene har i mange år ligget «nedstøvet» på biblioteket. Nå har kommunen inngått avtale med fotoavdelingen hos Trøndelag Folkemuseum Sverresborg, som skal digitalisere bildene og sørge for forsvarlig arkivering. 

Bildene er tatt over hele kommunene og består i hovedsak av bebyggelse som tettsteder og gårdsbruk. Bildene gir oss en unik, historisk dokumentasjon.  Skråbilder i full farge fra 1960 er spesielt interessant.  Bilder som er fremkalt på 60-tallet har ofte mistet mye av fargen. Ved å digitalisere bilder direkte fra negativene, fremstår bildene nesten som de er tatt i 2012.

Ortofoto
Gjennom Geovekst, som er et samarbeid om etablering, forvaltning, drift, vedlikehold og bruk av kartdata, er det gjennomført et prosjekt med skanning og produksjon av såkalte ortofoto av eldre flybilder. Et ortofoto er et bilde tatt fra fly eller satellitt, som er georeferert, det vil si at det inneholder informasjon om hvordan det ligger i det virkelige terrenget, og tilsvarer da et kart som er i samme skala.
De eldste bildene er fra 1954 og dekker i hovedsak området mellom Orkanger og Fannrem. Videre får vi flybilder fra 1958, 1962 og 1965 som dekker hele kommunen.

Historisk kartklient
Vi jobber nå med muligheten for å gjøre bildene tilgjengelig på internett gjennom en egen kartklient. Planen er å få utviklet en klient som kombinerer visning av ortofoto og skråbilder. Klienten skal også inneholde ortofoto fra nyere tid slik at man på en enkel måte kan sammenligne gamle og nye bilder for å se utviklingen. Kommunen har også en del skråbilder fra nyere tid. Disse bildene dekker i hovedsak kommunens strandsone og Orkanger. Det kan også bli aktuelt at disse bildene legges inn i klienten.

Bilde over Småøran i Råbygda

Bilde over Småøran i Råbygda
Bildet er tatt i 1960. Bildet til venstre er fremkalt på 60-tallet og bildet til høyre er digitalisert fra negativen i 2012

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Orkdal Rådhus
Allfarveien 5
7300 Orkanger 

Postadresse:
Postboks 83
7301 Orkanger 

Telefon: 72 48 30 00
E-post:
postmottak@orkdal.kommune.no
 

Nyttige lenker

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558