Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Helse og omsorg / Kreftkoordinator
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
KREFTKOORDINATOR  

SiO (Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen) opprettet våren 2013 stilling som regional kreftkoordinator. Stillingen er opprettet med hjelp av lønnsmidler fra Kreftforeningen, som med denne satsningen ønsker å bedre kreftomsorgen for kreftrammede der de bor. Gitt at midlene brukes i tråd med intensjonene, ønsker Kreftforeningen å støtte stillingene i tre til fire år.

Hva er en kreftkoordinator?

  • Er ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasienten i kommunene i samarbeid med ressurssykepleier innen kreft i den enkelte SIO- kommune.
  • Skal være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende. Videreformidler kontakt med ressurssykepleier innen kreft i den enkelte SIO-kommune.
  • Skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunene
Er ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasienten i kommunene i samarbeid med ressurssykepleier innen kreft i den enkelte SIO- kommune.

Arbeidet som regional kreftkoordinator består mye av et ”sørge-for-ansvar”, en koordinering av kreftomsorgarbeidet gjennom og via de ressursene som finnes i kommunene. Det er etablert et nettverk av ressurspersoner innen kreft fra alle 12 kommuner. 31 kreftsykepleiere/ sykepleiere og hjelpepleiere med videreutdanning innen kreftomsorg har felles fagdager og kurs for å øke kompetansen om kreftomsorg i den enkelte kommune. Målet er å bidra til at hver enkelt kreftpasient og pårørende opplever best mulig oppfølging i hele pasientforløpet.

Du kan kontakte regional kreftkoordinator Liv Ågot Hågensen dersom du har spørsmål om noe. Se kontaktinformasjon i høyre kolonne.

SiO       Kreftforeningen 

Sist oppdatert: 02.08.2013

Kontaktinformasjon

Regional kreftkoordinator
Liv Ågot Hågensen
Telefon: 72 86 72 72
Mobil: 930 41 176
(mellom kl. 08.00 og 16.00)
E-post: liv.agot.hagensen@
skaun.kommune.no

Liv_aagodt_haagensen

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558