Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Sosiale tjenester / Koordinerende enhet
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
KOORDINERENDE ENHET  

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre koordinerte tjenester til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. Vi skal legge til rette for god samhandling mellom pasient/bruker og tjenesteytere fra ulike fag, sektorer og nivå. Dette innebærer at vi skal:

 • Være en felles adresse for henvendelser fra brukere, pasienter og samarbeidspartnere
 • Sørge for at tjenester ses i sammenheng
  • Bidra til at tjenesteyterne samarbeider om å planlegge og organisere tilbudene
 • Sikre kontinuitet i tjenesteytingen
 • Legge til rette for brukermedvirkning
  • Utnevne personlige koordinatorer i samarbeid med leder og så langt som mulig i samsvar med brukers ønske
 • Ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan
  • Gi opplæring, veiledning og informasjon om inidividuell plan og personlig koordinator

Koordinerende enhet i Orkdal består av:

 • Enhetsleder Helse og familie
 • Enhetsleder Kvalifisering og arbeidstrening
 • Enhetsleder Hjemmetjenesten
 • Enhetsleder Orkdal helsetun
 • Enhetsleder Barneverntjenesten
 • Leder NAV Orkdal
 • Rådgiver for helse- og omsorgstjenester (rådmannens utviklingsstab)
 • Fagkoordinator Helse og familie
Sist oppdatert: 05.03.2015

Kontaktinformasjon

Orkdal kommune
Besøksadresse:

Allfarveien 5
7300 Orkanger

Postadresse:
Postboks 83
7301 Orkanger

Telefon: 72 48 30 00
E-post:
postmottak@orkdal.kommune.no

Fagkoordinator
Karin Røttereng
Telefon: 72 48 31 45
E-post:
karin.rottereng@
orkdal.kommune.no

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558