Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Kultur, fritid og bibliotek / Hederspriser og idrettsstipend
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
HEDERSPRISER OG IDRETTSSTIPEND  

Som takk for godt samarbeid med privatpersoner, lag og foreninger, deler Kulturutvalget i Orkdal ut tre hederspriser: Kulturprisen, Byggeskikkprisen og Miljøprisen. I tillegg har kommunen opprettet et eget idrettsstipend. Så fremt det kommer forslag på verdige kandidater, deles prisene ut årlig.

Kulturpris:

Gis til personer, institusjoner eller organisasjoner for fremragende innsats i kulturarbeidet og/eller frivillig arbeid i Orkdal. Kulturutvalget innstiller hvem prisen skal tildeles. Formannskapet kan velge å dele prisen mellom flere kandidater dersom det er flere likeverdige. I tillegg til diplom mottar prisvinnerne en sjekk på kroner 15.000,-.

Byggeskikkpris:

Gis til bygninger som gjennom utforming og samspill med sted og miljø bidrar til lokal egenart. Det er bygningen/bygningsmiløet som mottar prisen. Eier(e) av bygningen kan derfor være både private, bedrifter eller offentlige instanser. Prisen kan gå til oppusset, gammel bebyggelse, nybygg eller bygg som er restaurert i samsvar med antikvariske kriterier. Prisen består av en plakett til å montere i eller på bygningen, samt et pengebeløp som forutsettes brukt til prosjektet som mottar prisen. Pengene forvaltes av eier i samarbeid med arkitekt og entreprenør.

Miljøpris:

Gis til personer, institusjoner eller organisasjoner som anerkjennelse for særlig innsats i miljøarbeidet i Orkdal. Forslag på kandidater til miljøprisen kan fremmes av personer, institusjoner eller organisasjoner. Forslaget skal inneholde en beskrivelse av arbeidet kandidaten har gjort eller gjør. Prisen er på kroner 10.000,- og et prisbevis.

Idrettsstipend:

Stipend på kroner 20.000,- gis til idrettsutøvere, trenere eller tillitsvalgte mellom 15 - 22 år. Mottakeren må bo i Orkdal eller tilhøre idrettslag her. Idrettslaget må være tilsluttet Sør-Trøndelag Idrettskrets og Norges Idrettsforbund. Også organisert idrettsaktivitet som trav og skyting godkjennes. Stipendet kan deles, og kan brukes til trenerhjelp, deltaking på samlinger og konkurranser, samt på utstyr til trening og konkurranser. Ved tildeling legges det vekt på resultat, erfaring og bakgrunn, muligheter for utvikling, videre satsning, samt på uttalelser fra idrettsledere og særkrets. Kulturutvalget avgjør hvem som får stipendet. Formålet er å bidra til å gi yngre idrettsutøvere, lag og tillitsvalgte i idretten inspirasjon og mulighet til videre satsing og personlig utvikling.

Foreslå kandidater til:

Søk om: Idrettsstipend

Sist oppdatert: 30.05.2015

Kontaktinformasjon

Orkdal kommune, Rådhuset
Besøksadresse: Allfarveien5
Postadresse: Postboks 83,
7301 Orkanger
Telefon: 72 48 30 00

E-post: postmottak@
orkdal.kommune.no


Org.nr:
958 731 558
Kontonr: 6401 0697008

Åpningstider og sentralbord

Vakttelefoner
Hjemmetjenesten:
928 44 423
Legevakt: 72 48 01 00
Teknisk vakt: 951 10 100
Veterinærvakt

Enheter og ansatte

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558