Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Sosiale tjenester / SLT-koordinator
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
SLT-KOORDINATOR  

SLT står for Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet, og skal sikre at de ressurser som allerede finnes hos kommune og politi blir mer samkjørt og målrettet. Når mange sektorer møtes regelmessig for å utveksle kunnskap og erfaringer, blir kjent med hverandres arbeidsmåter og kultur, blir det enklere å drive effektiv, målrettet forebygging.  Når signaler fanges opp og spres raskt, kan tiltak sette inn tidligere og mer presist, samtidig som faren for dobbeltarbeid og overlapping reduseres.

SLT er i hovedsak rettet mot barn og unge og deres foreldre og foresatte. Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper. Vi prøver å kartlegge:

  • De største utfordringene for unge mennesker i Orkdal
  • Hvilke barn og unge som er spesielt utsatt for å havne i vanskeligheter, og
  • Hvordan disse kan få best mulig hjelp til å mestre livet og unngå rus og kriminalitet

 

Vi bryr oss

 

SLT logo med tekst

 Orkdal kommune Natteravn   Politi jakkemerke  SLT-koordinator og lensmann

Hvordan arbeider vi

Det er Politirådet som styrer SLT-arbeidet. Politirådet er et samarbeidsorgan mellom kommunen og lokalt politi. Politirådet for Orkdal består av ordfører, rådmann, lensmann, SLT-koordinator, enhetsleder Helse og familie, to politiske representanter, og leder for ungdomsrådet. 
Under Politirådet er det satt sammen en tverrfaglig arbeidsgruppe som ledes av SLT-koordinator. Denne gruppen utgjør det utøvende nivå i direkte rus- og kriminalitetsforebygging. I arbeidsgruppa sitter representanter fra: Helsestasjon, PPT, barnehage, Rus og psykisk helsearbeid, enhet Arbeid og kvalifiseringstrening, NAVs ungdomskontakt, ungdomsleder, barnevern og politi. Arbeidsgruppa i SLT diskuterer problemstillinger, initierer tiltak og evaluerer pågående tiltak.

Sist oppdatert: 12.08.2014

Kontaktinformasjon

Orkdal kommune
Besøksadresse:

Allfarveien 5
7300 Orkanger

Postadresse:
Postboks 83
7301 Orkanger

Telefon: 72 48 30 00
E-post:
postmottak@orkdal.kommune.no

SLT-koordinator
Karin Røttereng
Telefon: 72 48 31 45
Mobil: 917 21 771
E-post:
karin.rottereng@
orkdal.kommune.no

Veileder om hvordan forebygge radikalisering og håndtere voldelig ekstremisme

Denne veilederen er ment å gi informasjon om hvordan vi kan forebygge radikalisering og utvikling av ekstremisme hos unge personer. Målgruppen er ansatte i helsestasjon, barnehage, skole (grunnskole, videregående skole og voksenopplæringa), barnevern, rus- og psykisk helsearbeid, NAV, flyktningetjenesten og kultur- og fritid som arbeider med barn- og ungdom.
Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558