Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Se også  /  Natur og Miljø / Friluftskartlegging
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
FRILUFTSKARTLEGGING  

På anmodning fra Miljøverndepartementet vedtok Fylkestinget i Sør-Trøndelag å gjennomføre en kartlegging av friluftslivsområdene i alle fylkets kommuner. Fylkeskommunen har vært pådriver, mens kommunene selv har utført arbeidet.

I Orkdal startet kartleggingen i mars 2013, utført etter metodikk utarbeidet av Miljødirektoratet. Kartleggingen og verdsettingen av friluftslivsområder skal gi et kunnskapsgrunnlag og et verktøy for vurdering av friluftslivsinteresser i alle typer arealplaner og enkeltsaker senere. I tillegg til ansatte ved henholdsvis kultur- og planavdelingen i Orkdal kommune har lokale skoler og barnehager vært viktige bidragsytere i denne prosessen, med informasjon om områder de bruker i hverdagen. 

Sommerdag i vannspeilet

Gammelosen er et av Orkdal kommunes viktigste friluftslivsområder

Sist oppdatert: 12.08.2014

Områdebeskrivelser

Beskrivelse av friluftslivsområdene med verdivurdering
Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558