Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Kultur, fritid og bibliotek / Boksalg i Servicekontoret
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
BOKSALG I SERVICEKONTORET  

 40 turer i Orkdal
kr. 190,-
Utgitt av Orkdal frivilligsentral og Orklaposten Forlag (2007)
Kart, bilder og beskrivelse av 40 ulike turmål i Orkdal.
   40 turer i Orkdal
     
Orkdalshistoria
kr. 495,- pr. bind, hele verket komplett: kr. 1500,-
Bind I
Fra istid til 1600
Forfattere: Silje Elisabeth Fretheim og Torgeir Ekerholt Sæveraas
Dette bindet er via god plass både til presentasjon av de eldste kulturminnene og til å se dem i sammenheng med tolkninger av samfunnet og folks dagligliv. Det er også tatt med et kapittel om landskapshistoria om de geologiske prosessene som har forma dagens Orkdal.
Bind II
Fra 1600 til 1837
Forfatter: Svein Henrik Pedersen
Emnet for denne boka skal være utviklinga av og livet i bygdesamfunnet Orkdal fra ca. 1600 til 1837.
Bind III
Fra 1838 til 1920
Forfattere: Svein Henrik Pedersen, Yngve Skjæveland og Astrid Wale.
Emnet i boka er ei framstilling av de forskjellige sidene av livet i Orkdal i de 82 åra mellom 1838 og 1920. Det er særlig lagt vekt på å få fram de djupgripende endringene som bygda gjennomgikk i løpet av dette tidsrommet.
Bind IV
Fra 1920 til 2013
Forfattere: Astrid Wale, Åsmund Forfang og Elsa Reiersen.
Forfatterne har valgt å legge størst vekt på den tidlige historia, det vil si åra fram til rundt 1970. Det er lagt vekt på Næringsutvikling, og da særlig industrien, skogbruket og jordbruket. Organisasjonsliv, skoleutvikling, dagligliv og handel er grundig gått inn på i perioder.
   Forside_bind1
 Orkdalshistoria Bind 2
 Bind3-forside
 Bind4_forside
   
Orkdals boka
Kr. 90,- pr bind.
Bind I
Utgjeven av Orkanger, Orkdal og Orkland kommuner 1958
Forfatter: A. Skrondal
Orkdalsboka I er en freistnad på å skissere soga åt bygda og folket frå urtida fram til 1730-åra.
Bind II
Utgjeven av Orkanger, Orkdal og Orkland kommuner 1961
Forfatter: A. Skrondal
Dette bandet av Orkdalsboka fatar om tidbolken 1730 til 1860-åra. Med nyordningar på mest alle omkverve fører denne tidbolken bygda ut av det gamle mellomaldersamfunnet.
Bind III
Gardssoga 1. bandet
Utgjeven av Orkdal kommune 1966
Forfatter: A. Skrondal
Gardssoga er ført fram til 1863 – 65.
Bind IV
Gardssoga 2. bandet
Utgjeven av Orkdal kommune 1968
Forfatter: A. Skrondal
Gardssoga er ført fram til 1863 – 65.
   Orkangerboka
     
Orkangerboka
kr. 300,-
Historiebok for Orkedalsøren og Orkanger
Utgitt av Orkanger kommune 1945
Forfatter: Håkon Hoff
Boka om Orkanger kan sies å være et produkt av kjærligheten til heimsted og slekt, av trangen til å lære våre forfedres liv og kår bedre å kjenne.
   En vandring i gamle Orkanger
     
Lyrikk frå Orkdal
kr. 23,-
Utgiver: Orkdal kulturstyre 1979
To av Orkdal kommune sine lyrikere har etterlatt seg en produksjon av en slik karakter at det beste fortjener å komme på trykk. Disse to er Oline Gjønnes og Rangvald Fossum. Ingen av dem lever i dag, men lyrikken deres lever blant folk.
   Lyrikk fr? Orkdal
     
Orkdalsmålet
Utgjeve av Orkdal mållag 1990
kr. 50,-
   Orkdalsm?let
     
Geitastrandboka
kr. 185,- Utgitt av Orkdal kommune 1979
Gards- og ættehistoria
Forfatter: Per O. Rød

Gards- og ættehistorie for Geitastranda er dei mest sentrale kjeldene i den lokalhistoriske granskinga nytta: diplom jordbøker og matriklar, lens- og futerekneskap, tingbøker og pantebøker, skifteprotokollar, krikebøker og folketellinger.
Det muntlege stoffet som er nytta er samla inn av bondekvinnelaget i bygda. Insamlingsmaterialet inneheld ætteopplysningar frå nyare tid, frå den tid kirkebøkene ikkje er tilgjengelege, og ellers opplysningar som jordbruks- og skogbruksareal, om husmannsplassar, seterbruk, markaslått, sagbruk o.a.
   Geitastrandboka

Sist oppdatert: 04.03.2014

Kontaktinformasjon

Orkdal kommune, Rådhuset
Besøksadresse: Allfarveien5
Postadresse: Postboks 83,
                   7301 Orkanger
Telefon: 72 48 30 00

E-post: postmottak@
orkdal.kommune.no


Org.nr:
958 731 558
Kontonr: 6401 0697008

Åpningstider og sentralbord

Vakttelefoner
Hjemmetjenesten:
928 44 423
Legevakt: 72 48 01 00
Teknisk vakt: 951 10 100
Veterinærvakt

Enheter og ansatte

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558