Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Se også / Kommunereformen
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
KOMMUNEREFORMEN  

Innbyggerdialog

Kommunestyret har vedtatt at innbyggerne i Orkdal skal få uttale seg om intensjonsavtalen for en ny kommune sammen med Agdenes, Snillfjord, Meldal, Rindal og Skaun, gjennom en innbyggerundersøkelse og en høring.
Folkemøte
Mandag 23. mai kl. 19.00 ble det avholdt folkemøte i Orkdal kulturhus (kinosalen).

Innbyggerundersøkelse og høringsuttalelser - resultater

I ukene 20 og 21 ble det gjennomført en spørreundersøkelse på telefon i forbindelse med kommunereformen. Det var et representativt utvalg som tilfeldig ble trukket ut på postnummer, data vektes på kjønn og alder. Antall telefonintervju var 1000.

I tillegg ble det i samme perioden var det åpnet for at innbyggerne kunne komme med høringsuttalelse, samme spørsmål. Innsender måtte identifisere seg via bankId ved innsending. Det kom inn 44 skjema.


Her er resultatene

- Robuste kommuner for fremtiden

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette er nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne.

Milepæler:

 Regjeringens milepæler:

Milep?ler

Lurer du på hvordan det kan bli?

Da er dette verktøyet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet noe for deg. NY KOMMUNE er et utredningsverktøy for sammenslåing av kommuner.
Nettløsningen gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for den nye kommunen.

 NY_Kommune

Ny kommunevelger
Sist oppdatert: 01.06.2016

Kommunereform

Kommunereform

Kontaktinformasjon

Orkdal kommune, Rådhuset
Besøksadresse: Allfarveien5
Postadresse: Postboks 83,
                   7301 Orkanger
Telefon: 72 48 30 00

E-post: postmottak@
orkdal.kommune.no


Org.nr:
958 731 558
Kontonr: 6401 0697008

Åpningstider og sentralbord

Vakttelefoner
Hjemmetjenesten:
928 44 423
Legevakt: 72 48 01 00
Teknisk vakt: 951 10 100
Veterinærvakt

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558