Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Helse og omsorg / Søknadskontoret for helse- og omsorgstjenester
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
SØKNADSKONTORET FOR HELSE- OG OMSORGSTJENESTER  

Vi på søknadskontoret svarer på spørsmål, gir veiledning og tar imot søknader om helse- og omsorgstjenester. 
Vi kartlegger og fatter vedtak etter en individuell vurdering.

Blant tjenestene vi kan tildele er:

 • Helsetjenester i hjemmet
 • Praktisk bistand (hjemmehjelp)
 • Matombringing
 • Trygghetsalarm
 • Omsorgslønn
 • Omsorgsbolig
 • Opphold i sykehjem eller dagsenter
 • Støttekontakt
 • Avlastning for barn- og unge
 • Ledsagerbevis
 • Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Hvordan søke om tjeneste?
Kommunen har felles søknadsskjema for alle tjenester innen helse og omsorg (se søknadsskjema i høyre kolonne). Det er søknadskontoret for helse- og omsorgstjenesten som mottar og behandler din søknad. Når søknaden mottas avtaler vi hjemmebesøk hos bruker for å kartlegge hjelpebehovet. Alle søknader besvares innen to uker. Om vi trenger lenger behandlingstid sender vi et foreløpig svar. Tildeling av tjenester skjer skriftlig.

 

Sist oppdatert: 15.04.2015

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: 
Fannremsvegen 22,
7320 Fannrem

Postadresse:
Postboks 83,
7301 Orkanger

Telefon: 72 47 19 50/72 47 19 56
E-post: soknadskontoret@
orkdal.kommune.no

søknadsskjema til helse- og omsorgstjenester

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558