Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Plan og forvaltning / Vegnavn
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
VEGNAVN  

Navnekomiteen i Orkdal kommune har kommet med forslag på navn til adresseparseller som per i dag mangler navn, samt forslag til veinavn det er hensiktsmessig å endre.

I kolonnen til høyre finner du kartutstnitt over de ulike parsellene. Det første dokumentet inneholder også navnekomiteens begrunnelse og/eller alternative skrivemåter i oversikt over foreslåtte navn.

Frist for å komme med innspill til disse forslaga er innen utgangen av fredag 22. april 2016. Send begrunnede innspill på e-post til postmottak@orkdal.kommune.no.

Oversikt over navnekomiteens forslag

 

 Nr.  Utstrekning  Navneforslag
 1 Fra Kjøravegen i krysset med Kjørmovegen og sørover gjennom boligfelt Kjøraflata
Kjørastien
 2 Fra Gjølmeslivegen ca 350 m sør for kryss med E 39, går sørover langs lia mot eiendommen Gjølmesli søndre Gjølmeslibakken
 3 Fra Kleivamoen og til Espa Espavegen
 4 Fra veg til Espa øst for Kvamsbekken, sørover inn i planlagt boligfelt, singer østover og nordover opp på østsiden av tunet på Kleivan. Hovedveg i nytt boligfelt Kleivan Kleivanbakkan
 5 Fra hovedveg i boligfelt Kleivan og sørover parallelt med Kvamsbekken, blindveg KLeivanflata
 6 Fra hovedveg i boligfelt Kleivan og nordvestover mot gårdsveg til Kleivan Brattreina 
 7 Fra veg til Espa og opp til tunet på Kleivan (gårdsveg til Kleivan) Kleivanvegen 
 8 Fra Orkdalsveien ved tidligere Momarked og inn i Motunet boligområde, blindveg Motunet
 9 Fra Hemnevegen ca 900 m fra kryss ved Forve bru, nordover og i en bue vestover tilbake til Hemnevegen ca 350 m lengre vest Såmmårvålvegen
 10 Fra Sølbergsvegen og opp til Fagerholtet Fagerholtvegen
 11 Fra Sølbergsvegen og til Kjønnlia Kjønnlivegen/
Tjønnlivegen 
 12 Fra Gangåsvegen ved Stokkhaugen, opp lia og vestover mot Jamtgården Halsteinlivegen 
 13 Fra Orkdalsveien ved nr 1509 og vestover inn i planlagt boligfelt på tidligere Vormstad camping, blindveg  Vormstadtunet
 14 Fra Hostovegen ved Brattli grendahus, nordover mot Lia og vestover til Togstadjårvegen ved Aunet Vormdalsvegen
 15 Fra Monsetjårvegen og nordøstover til Boksbuan Boksbuvegen/
Bukksbuvegen
 16 Fra Gjølmesallèen og sørvestover inn i planlagt boligområde Troflata
 17 Fra Nedre Kvennhusvegen og sørover parallelt med fv 710 inn i planlagt boligområde, blindveg Troteigen
 18 Fra ny veg (17) i planlagt boligområde og nordøstover, blindveg Troteigtunet 
 19 Fra Grønørveien og sørover på vestsiden av OTI-senterets tomt, blindveg Fellesveien 
 20 Fra rundkjøringen Grønørveien/fv 460 og nordover til kaipir Havneveien 
 21 Fra rundkjøring på E39 ved nåværende Shell bensinstasjon og sørover til Forve bru, tidligere del av E39 Øyolv Avlesons veg 
 22 Navn på bru på Orkdalsveien over tidligere E39 (21) sør for gamle Sorenskrivergården Frisbrua 
 23 Fra Tverradkomsten vis a vis Mostargata og nordover til Rømmesdiket (gatetun) Kari Gravroks gate 
 24 Fra Franslykkja vis a vis Litjgårsveien og nordover mot Remegården (gatetun) Veksthusgata 
 25 Fra Franslykkja på vestsiden av Thamshavnbanen og nordover langs banen (gatetun) Grinplassgata
 26 Fra Ghjølmeslivegen og opp til Metlia med sideveg til Polset Metlibakkn 
 

 Navnekomiteens forslag til navn på vegparseller/adresseparseller der utstrekning eller navn endres.
Adresseparsellene er avmerket på vedlagte kart med rød stiplet linje samt et nummer.

 31 Fra E 39 øst for Gjølme gård og nordøstover til Grønørbrua, over denne og til rundkjøring (fv 460). Havneveien
 32 Fra kryss Thamshavnveien/Byveien, vestover mot Gammelosen, sørover på vestsiden av Gammelosen til Grønørveien. Gammelosveien
 33 Fra rundkjøring Grønørveien/fv460 og nordover mot Vigorveien samt den nordvestre del av Vigorveien. Vigorveien
 34  Fra Orkdalsveien vis a vis Tusenårsstedet og sørover til Prestmovegen (fv 471) Gryttingvegen 
 35 Fra Gryttingvegen ved starten av Prestmovegen og sørover til kryss Monsetjårvegen /Øyumvegen på Solbu (fv471) Blåsmovegen
 36 Fra Svorkmo bru til grense mot Melhus kommune (fv 475) Svorkmovegen
 37 Fra Orkdalsveien ved butikk på Svorkmo, mot øst over Svorkmo bru og sørover opp Klingliene til kommunegrensa mot Meldal (fv700) Klinglivegen
 38 Fra kryss Orkdalsveien/Klinglivegen og sørover til kommunegrensa mot Meldal (fv65) Elvadalen
 39 Fra Meldal grense og i en bue til grense mot Rindal kommune Lomundalsveien
 40 Fra kryss Søvasskjølvegen / Skjenalddalsvegen ved Stokkhaugen og nordvestover til grense mot Snillfjord kommune (fv 714) Snillfjordveien
 41 Fra Orkdalsveien vis a vis gamle Sorenskrivergården, vestover på nordsiden av bebyyggelsen og over Thamshavnbanen Nerøyvegen 
 42 Fra foreslått Nerøyvegen ca 60 m vest for Orkdalsveien, sørover langs eksisterende Øyavegen og vider sørvestover Øyakjela Øyakjela
 43 Fra foreslått Nerøyvegen ca 170 m vest for Orkdalsveien, sørover langs ny regulert veg til eksisterende Øyavegen og videre nordvestover langs denne. Øyavegen 
 44 Kjørmovegen Øverkjøra 

Sist oppdatert: 04.04.2016

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Orkdal Rådhus
Allfarveien 5
7300 Orkanger

Postadresse:
Orkdal Rådhus
Postboks 83
7301 Orkanger

Telefon: 72 48 30 00
E-post: 
postmottak@
orkdal.kommune.no

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558