Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Se også / Priser og gebyrer
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
Utleiepriser for rådhus og kulturhus
Betalingssatsene for 2017 ble vedtatt i kommunestyrets møte 21.12.2016.

Utleie skjer ved Servicekontoret på rådhuset, ring 72 48 30 30 eller send forespørsel på e-post til: postmottak@orkdal.kommune.no.

   

 Kommunale
leietakere (def. A)

  Ikke forretningsmessige
 arrangement (def. B)

Forretningsmessige
arrangement (def. C)

 Romnummer  Møterom

 Dag/kveld

 Dag/kveld 

 halv dag *)

 Hel dag/kveld
eller helgedag

 R 4105.1 Kommunestyresa

0,- 

819,- 

 1004,-

1664,- 

 R 4105.2 Lille kommunestyresal 

0,- 

 559,-

 707,-

 1104,-

 R 4101 Formannskapssal 

0,- 

 496,-

 435,-

 675,-

 R 4110 Kantinekjøkken 

0,- 

 435,-

 kun kveld og helg

 713,-

 R 4111 Kantine 

0,- 

 559,-

kun kveld og helg 

 1005,-

 Kulturhus Kinosal

 0,-

 1191,-

 5612,-

 5612,-

 Kulturhus Garderobe 1

 0,-

 inkl. i leie kinosal

 303,-

 496,-

Kulturhus  Garderobe 2 

 0,-

 inkl. i leie kinosal 

 303,-

 496,-

*) 1/2 dag = kl. 08.00 - 12.00 eller kl. 12.00 - 16.00. Avvik fra disse klokkeslett = pris for hel dag/kveld.

Definisjoner
A: Kommunal leietaker: Dette er leietakere som representerer kommun0al virksomhet, politiske utvalg for styring av kommunen og tillitsvalgtes organisasjoner.

Utleiepris etter definisjon A: kr. 0,-

B: Lag og foreninger: Arrangement i regi av følgende organisasjoner betaler leie etter billigste sats ("Ikke forretningsmessige arrangement"):
• Trossamfunn og humanitære foreninger, lag og foreninger innenfor: Kultur, politikk, interesse- og studievirksomhet og sosiale organisasjoner.
• Gammeldansforeningene - defineres som en sosial organisasjon. Velforeninger o.l. - defineres som humanitære/sosiale/ nærmiljøorganisasjoner.
Bondekvinnelag- og husmorlagene - defineres som kultur/ humanitære/sosiale organisasjoner
når leieforholdet omhandler ordinære møter.
• Kulturarrangement i regi av andre betaler etter leiesats B. Dette gjelder også familiearrangement som f.eks. bryllup.

C: Forretningsmessige leietakere: Forretningsmessige arrangører defineres som næringslivsorganisasjoner, bedrifter eller institusjoner og etater
(statlige, fylkeskommunale og regionale).

Utleiepris etter definisjon C: Kinosal m/scene kr. 5612,-. Pr. garderobe kr. 496,-.

av: Oddvik, Vibeke
endret: mandag 23. januar 2017

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558