Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Bolig / Bolig til utleie
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
Kommunale boliger, kriterier for tildeling
 

Kriterier for tildeling av kommunale boliger

Generelle kriterier

 

Individuelle
kriterier

Gjelder for boliger som ikke er fordelt
med hjemmel i lov om sosiale tjenester
eller er tildelt kommunale arbeidstakere
som en del av kommunens arbeidsgiverpolitikk.

 

- Søker må ha vært bosatt i Orkdal kommune det
   siste året.
- Søker må være uten egen egnet bolig.
- Søker må være 18 år på søknadstidspunktet.

Når generelle kriterier er oppfylt, fordeles boliger på sosialt og medisinsk grunnlag. For å få tildelt bolig må boligen være i tråd med behov søkeren har.

Fordelingen skjer etter en samlet vurdering, men det skal legges vekt på følgende: - Søkere med barn.
- Behov for bolig av medisinske årsaker.
- Behov for endret bomiljø av hensyn til søkerens barn.
- Boligen må være egnet for søkeren.

 

Hvis det ikke er søkere som tilfredstiller de generelle og individuelle kriteriene, kan det dispenseres fra tildelingskriteriene for å få leid ut boligen.

av: Indergård, Jørgen
endret: tirsdag 01. april 2008

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558