Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Se også / Kommunale bestemmelser, forskrifter, reglement og vedtekter
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
Bråtebrenning
 

Brenning av halm og bråte    
Brenning av halm og bråte er forbudt ved lokal forskrift i Orkdal Kommune.
Forskriften følger her:
Forskrift mot brenning av halm og bråte, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag.

Fastsatt av Orkdal kommunestyre 12. mars 1996 med hjemmel i lov av 5. juni 1987 nr. 26 om brannvern m.v § 3, forskrift av 15. desember 1987 nr. 960 om brannvern § 6-2, lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall § 7 og § 9. 

 1. I Orkdal Kommune er det forbudt med halm- og grasbrenning.

2. Brannsjefen kan gi dispensasjon fra forbudet ut fra skriftlige søknader. Følgende betingelser må være oppfylte for å få dispensasjon:

- Terreng, fuktighet, og vindforhold må være slik at mulighetene for å miste kontrollen med brenningen er minimal.

- Det må være sørget for betryggende beredskap for å hindre spredning.

- Halm- og grasbrenning må aldri foregå nærmere bebyggelse enn 100 meter.

- Vindretningen ved halm og grasbrenning må være slik at røyken ikke blåser i retning av tettbebyggelse.

- Det er alltid søker som er ansvarlig for at betingelsene er oppfylt.

3. I Orkdal Kommune er det forbudt å brenne hageavfall i tettbygd strøk, og i andre områder så nær en naboeiendom at røyken kan medføre helsefare eller bli til sjenanse for naboene.

4. Ved skriftlige klager på brenning av halm, gras- og hageavfall som er i strid med disse forskriftene skal anmeldes når det er grove brudd på forskriftene. Brudd på forskriften skal anmeldes når forholdet ikke opphører etter påtale.

5. Forskriften trer i kraft umiddelbart etter kunngjøring.

av: Brekke, Yngvar
endret: fredag 04. april 2008

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558