Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden / Nyheter
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
Suksess for folkemøte om turstier
Tirsdagens folkemøte om turstier i Orkdal ble en stor suksess. Over 50 orkdalinger møtte opp for å høre om det omfattende arbeidet som er lagt ned av kommunen og av frivillige (både av enkeltpersoner og av lag og foreninger). Nå fortsetter jobbingen med å tilrettelegge og merke enda flere turstier og turmål.

Det var Orkdal kommune, ved komiteen for Friluftslivets år 2015, som tok initiativ til folkemøtet/turstikonferansen. Ca. 30 personer deltok i en kort, guidet marsj i Orklaparken, før møtet fortsatte innendørs, - da med enda flere deltakere. Plan og forvaltningssjef Ingrid Voll og rådgiver Sturla Arnesen innledet med å fortelle om det arbeidet som er gjort fra kommunens side de siste årene. Blant annet er alle friluftslivsområder i Orkdal kartlagt og dokumentert med beskrivelser, og i disse dager lanseres også samarbeidet med Meldal kommune om Turkart Orkla, som er et digitalt kart over begge kommunene der turstier, sykkelløyper og skiløyper er lagt inn - også her med beskrivelse. Du finner kartet under "Se også" i venstre kolonne på Orkdal kommunes hjemmeside. Ved å zoome inn på kartet, og deretter klikke på merket løype får du opp mye informasjon om nettopp denne løypa.

Deretter fulgte interessante innledninger fra Oddveig Bredesen i Sør-Trøndelag fylkeskommune og Solveig Dale fra Trondheim kommune. Bredesen snakket om nasjonal standard for merking av turstier, mens Dale fortalte og ga gode eksempler på universell utforming av friluftsområder.

I siste del av programmet fikk publikum ordet, og mange ivret etter å fortelle om turmål og -stier i sine nærområder. Flere er i gang både med tilrettelegging og merking, og Orkdal kommune vil i tiden framover jobbe for også å få slike stier inn på turkartet.

- Hele kommunen var dekt, og jeg opplevde siste del av møtet som veldig positivt. Det er gjort kjempemye og kjempegodt arbeid rundt om, -på Ustjåren, Kjøra, Ulvåsen, Solsjøbygda, Geitastranda, Hoston med flere. Private ildsjeler i hele kommunen fortjener honnør, og det viktige nå er at vi har fått et kontaktpunkt og får koordinert og presentert sti-arbeidet så gost mulig fremover, sier Ingrid Voll.

Stikonferanse_ute Stikonferanse_inne

av: Oddvik, Vibeke
endret: torsdag 23. april 2015

(Klikk på bildene for å se dem i full størrelse.)

Stikonferanse Gjølme bru
Bilde fra folkemøte/turstikonferanse, her ved Gjølme bru

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558