Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden / Nyheter
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
Reduksjon av foreldrebetaling i barnehage - søknadsskjema
Regjeringen har innført en ny moderasjonsordning fra 1. mai som skal sikre at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass.
Familier med lavere inntekt enn 473 000 kr vil betale mindre enn makspris for en barnehageplass.

Elektronisk søknadsskjema finner du her og under fanen Selvbetjening og siden for barnehagene i Orkdal.

Mener du at du kommer inn under ordningen må du søke på elektronisk skjema om å få redusert foreldrebetalinga for barnehageplass.

Lenke til søknadsskjema: Reduksjon av foreldrebetaling i barnehage.

Samtidig som maksimalprisen i barnehage økes fra 1. mai til 2 580 kr innfører regjeringen en ny moderasjonsordning som skal sikre at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass. Familier med lavere inntekt enn 473 000 kr vil betale mindre enn makspris for en barnehageplass.

Intensjonen med den nye ordningen er at gode barnehager bidrar til at barn får en god start. Med lavere foreldrebetaling for de som tjener minst, vil flere få mulighet til å benytte tilbudet. Det gir et barnehagetilbud med en bedre sosial profil og sørger for at familier over hele landet nyter godt av en moderasjonsordning.

Den nye ordningen er søknadsbasert for ett år av gangen og gjelder for både kommunale og ikke-kommunale barnehager.

Hvordan søke om rett til redusert foreldrebetaling? 

  • Skriv og fyll ut skjema «Redusert foreldrebetaling i barnehage» som ligger på kommunens hjemmeside (se lenke lengre opp). Husk å oppgi om det er søsken som omfattes av ordninge
  • Siste selvangivelse skal legges ved søknaden som dokumentasjon.
    Det er husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt som legges til grunn. Dersom noe ikke er registrert i selvangivelsen plikter søker å opplyse om dette ved søknad.
    For de som ikke har selvangivelse må søker legge frem annen dokumentasjon av inntekt.
    Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 måneder, eller har felles barn.

    Foreldre til barn som starter i barnehagen midt i året har også mulighet til å søke om redusert foreldrebetaling. Det samme er tilfelle dersom det er vesentlige og varige endringer i inntekten i husholdningen. Med vesentlig og varig endring i inntekt menes inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

Ved innføring 1. mai 2015 er selvangivelsen for 2014 tilgjengelig. Denne bør derfor brukes som dokumentasjon, og leveres med søknaden. Siden det er samme dokumentasjon som for barnehageåret 2015/2016, kan vedtak om foreldrebetaling fra mai 2015 vare til juli 2016.

 

 

 

 

av: Hovde, Anne Grethe
endret: onsdag 06. mai 2015

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558