Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden / Nyheter
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
Du trengs!
Det er en økt tilstrømming av enslige mindreårige asylsøkere, og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har et stort behov for å rekruttere representanter og verger for denne gruppen.

Fylkesmannen ønsker å komme i kontakt med personer som har god kjennskap til det norske samfunnet, det norske språket og kan orientere seg i offentlige systemer. Fylkesmannen gir godtgjøring for begge type oppdrag. Det vil bli gitt nødvendig opplæring.

Dette er en oppgave som kan kombineres med studier eller jobb.
En enslig mindreårig asylsøker er et barn eller en ungdom under 18 år som søker asyl i Norge, og som ikke har følge med foreldre eller andre som kan utøve foreldreansvaret. Fra det tidspunktet den enslige mindreårige søker beskyttelse skal Fylkesmannen oppnevne en representant for den mindreårige. Dersom barnet får permanent oppholdstillatelse har den enslige mindreårige rett på verge etter vergemålsloven.

Representanten skal ivareta den mindreåriges interesser i asylsaken og ellers utføre de oppgaver som tilkommer en verge i henhold til annen lovgivning.

I asylsaken skal representanten blant annet:
 • være til stede ved de samtaler myndighetene har med den mindreårige,
 • bistå den mindreårige ved undersøkelser om identitet, alder mv.,
 • bistå den mindreårige i forbindelse med oppsporing av foreldre eller andre omsorgspersoner, og
 • ha kontakt med den mindreåriges advokat og holde seg underrettet om fremdriften i saken.
 • Representanten skal påse at den mindreåriges omsorgsbehov blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte, men representanten har ikke ansvar for den mindreåriges forsørgelse og daglige omsorg.

  For nærmere informasjon kan du ta kontakt med Gunn Lise Frøseth, Line Nordahl eller Ingrid Jeanine Pfister ved vergemålsavdelingen. De svarer på alle spørsmål vedrørende oppdraget.

  Kontakt:
  Ingrid: fmstipf@fylkesmannen.no<mailto:fmstipf@fylkesmannen.no>
  Tlf: 73 19 91 87

  av: Hovde, Anne Grethe
  endret: onsdag 30. september 2015

  Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558