Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden / Nyheter
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
Hvor lite skal du finne deg i?
Politiet har nå en informasjonskampanje for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.

Målsettingen med kampanjen er å gi økt kunnskap om vold i nære relasjoner og hva politiet kan bistå med, slik at voldsutsatte kan søke hjelp og komme ut av den voldelige situasjonen. Det er en grunnleggende menneskerett å leve et liv uten vold eller frykt for vold. Derfor er det en viktig oppgave for politiet å redusere omfanget av vold og trusler. Kampanjen rettes mot personer utsatt for vold fra partner, inkludert unge par, samt personer som kjenner til at andre blir utsatt for vold i nære relasjoner.

Kampanjen har egen side på nett : hvorliten.no siden er full av informasjon til deg om hva vold er. Videre informasjon til deg om du er voldsutsatt, vitne til vold eller voldsutøver. Informasjon om barn som opplever vold, politiets rolle og spørsmål og svar finner du også her.

Hvor lite skal du finne deg i? plakater

Informasjon om kampanjen:

Målsetting:

Gi økt kunnskap om vold i nære relasjoner og hva politiet kan bistå med når det gjelder denne type kriminalitet, slik at voldsutsatte kan søke hjelp og komme ut av den voldelige situasjonen.

Målgruppe:

Personer utsatt for vold fra partner, inkludert unge par, samt vitner som kjenner til at andre blir utsatt for vold i nære relasjoner.

Bakgrunn:

Prosjektet er en del av Justisdepartementets
handlingsplan Et liv uten vold (2014–2017). Mange grove kriminelle handlinger kommer ikke til politiets kjennskap. Kun om lag 25 prosent av kvinnene som utsettes for grov vold anmelder forholdet, ifølge tall fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

– God forankring i politiet og involvering av samarbeidspartnere på fagområdet er avgjørende for at kampanjen skal ha effekt når det gjelder å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Politidistriktene er godt informert og skal ta kampanjen ut lokalt, sier prosjektleder, Raymond Thorsen, politioverbetjent ved Seksjon for seksuallovbrudd i Kripos.

En utfordring med kommunikasjonen fra politiet er balansegangen mellom forebygging på den ene siden og straffesakssporet på den andre. For mange voldsutsatte er ikke straffen det viktigste, men det å få slutt på volden og å få beskyttelse, og det kan politiet hjelpe med. Samtidig er det slik at informasjon om grov og gjentakende vold som politiet blir kjent med, utløser plikter til å opprette en straffesak (offentlig påtale).

Kampanjekonsept:

Kampanjekonseptet Hvor lite skal du finne deg i? handler om å tenke over ting på en ny måte. De fleste relasjoner starter med forelskelse og kjærlighet – derfor er evnen og viljen til å bortforklare og tilgi hos mange voldsutsatte helt naturlig, men også en stor utfordring. Spørsmålet er ikke hvor mye du skal finne deg i, men hvor lite.

Kampanjen er utarbeidet av Kripos og kommunikasjonsbyrået Dinamo på vegne av politiet, og vil bestå av en egen nettside (hvorlite.no), plakater, film og annonser på nett og i sosiale medier. Informasjonen på nettsiden oversettes til flere språk. Politiet ønsker at så mange som mulig deler det viktige budskapet med sine nettverk, og sender ut dette nyhetsbrevet i forkant av lanseringen til kommunene og andre aktuelle aktører.

av: Hovde, Anne Grethe
endret: mandag 19. oktober 2015

(Klikk på bildene for å se dem i full størrelse.)

Hvor lite skal du finne deg i - logo
Hvor lite skal du finne deg i - logo

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558