Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden / Nyheter
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
Ledere fra Orkdal kommune deltok på historisk ledersamling med MOT
5.-8.april var 16 rektorer og barnehagebestyrere fra tre kommuner samlet på MOT-camp for å bli enda bedre samfunnsbyggere.

Oddrun Skjølberg, rektor på Grøtte skole, Per Johnny Teigene, inspektør ved Orkanger ungdomsskole og Kristin Broholm, leder i Evjen barnehage deltok sammen med åtte rektorer fra Haram samt en rektor og 3 barnehagestyrere fra Overhalla på en fire dagers på MOT-camp i Trondheim for å styrke kulturer der alle er med.

Skole og barnehage er den viktigste arenaen for å redusere risikofaktorene, eller forsterke positive beskyttelsesfaktorer for unge mennesker. Dette prosjektet skal bidra til en kultur som øker beskyttelsesfaktorene sier Bjørg-Elin Moen i MOT. 

Allerede mandag 11.april fikk Grøtte skole en heldag med personalet på Grøtte skole. Hovedfokus er på tre elementer som er sentral i å være en samfunnsbygger; skape godfølelsen, bakgrunnsforståelse og tøff kjærlighet. 11.mai blir det kveldsforedrag for foreldre på skoler og barnehager, barnehageansatte, gravide og andre som ønsker å bli enda mer bevisst på hvordan akkurat de kan bidra til å skape kulturer der alle er med. Disse dagene vil MOT bidra med bevissthet, kompetanse og verktøy som lokalsamfunnet kan bruke til å se barn og unge som faller utenfor fellesskapet, og til å kunne gjøre noe med det.
Hovedmålet er å skape kulturer der alle er med. En ung jente som har opplevd mobbing understreker dette: Det verste er ikke selve mobbingen, men å se at ingen griper inn, hverken barn eller voksne som gjør noe.

It takes a village to raise a child. Afrikans ordtak.

Det er viktig å ha voksne som ser de som er utenfor og har mot og bevissthet til å gripe inn. Får vi til dette vil det medføre effekt på mange områder som mer glede, økt mestring, bedre selvfølelse og bedre psykisk helse, sier Bjørg-Elin Moen. Bjørg-Elin har doktorgrad i psykologi fra NTNU, og har jobbet som forskningsleder i MOT. Gjennom MOTs filosofi og arbeidsmetode har hun opparbeidet seg solid erfaring med å anvende teori, teknikker og metoder fra blant annet positiv psykologi i sitt arbeide med ungdom og voksne. Hun har bred erfaring med formidling, fra faglig tunge vitenskapelig konferanser til mer praktiske foredrag og kurs for skole- og utdanningsinstitusjoner.

Det er Oddrun Skjølberg som i samarbeid med MOT har tatt initiativ til at flere ledere i Orkdal har blitt med på prosjektet. Vi gleder oss til å starte dette arbeidet sier Oddrun.

Deltakere

SpareBank 1 SMN, Sparebankstiftelsen SMN og MOT samarbeider om prosjekt. Mobbing og utenforskap er en stor utfordring.  MOT er en organisasjon med base i vår region som har kunnskap og erfaring i å bygge gode kulturer og gi unge mot. De har i tillegg et etablert nettverk i de fleste kommuner i region Midt-Norge. Ved å finansiere dette prosjektet gjør vi det mulig for dem å arbeide for å styrke barns oppvekstsvilkår – det kan komme mange til gode, sier Eli Arnstad, leder i Sparebank1SMN gavefond og Anne-Brit Skjetne, styreleder i Sparebankstiftelsen SMN.

av: Hovde, Anne Grethe
endret: tirsdag 12. april 2016

(Klikk på bildene for å se dem i full størrelse.)

Deltakere
Fra venstre Kenneth Ulla, rektor Haram kommune, Kristin Broholm styrer Orkdal kommune, Oddrun Skjølberg rektor Orkdal kommune, Bjørg-Elin Moen MOT og Bjørn Nedreskodje fra Haram kommune

MOT
Fra venstre leder i MOT Norge; Marte Snorroeggen og Bjørg-Elin Moen

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558