Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden / Nyheter
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
Klare forventninger til Klima- og energiplan
Politikerne i formannskapet gikk enstemmig inn for å konkretisere forventningene til Klima- og energiplan for Sør-Trøndelag.

Regional plan 2015-2020 Klima og energi Sør-Trøndelag er ute på høring. I gårdagens møte i formannskapet var orkdalspolitikerne klare på at forventningene til planen må fremheves, og Orkdal kommunes høringsuttalelse blir som følger:

"Orkdal Kommune er positiv til arbeidet med Klima- og energiplan, og vurderer høringsutkastet til å være et godt grunnlag for videre planarbeid. Orkdal Kommune vil fremheve følgende forventninger til planen:

 • Orkdal kommune forventer økt fokus på det regionale kollektivtilbudet, slik at vår kommunes
  innbyggere skal få mer igjen for bidrag i finansieringen av miljøpakken, gjennom et rettferdig
  takstsystem for kollektivtransport i regionen og utviklingen av lokale rutetilbud.
 • Orkdal Kommune imøteser et regionalt samarbeid om oppgradering av klimasikringsrettede krav og
  retningslinjer for lokal planlegging, på bakgrunn av ny kunnskap om klimaforhold.
 • Være lojal til vedtatte, overordnede planer for arealbruk i den løpende saksbehandling.
 • Sikre behørig prioritering av jordvernet i avveining mot andre arealbruksformål gjennom helhetlig
  vurderinger ved revisjon av kommuneplanen.
av: Oddvik, Vibeke
endret: torsdag 14. april 2016

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558