Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden / Nyheter
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
Vil du være med på tre dagers aktivitetsleir i sommer?
SOLALEIR UB tilbyr en Sosial Opplevelse med Lek og Aktivitet (derfor SOLA) for barn mellom 1. og 6. skoletrinn.
SOLALEIR ønsker å få med seg flest mulig barn, også de som ikke benytter seg av fritidstilbud ellers i året.

Gjennom å støtte prosjektet ønsker Orkdal kommune at alle barn i Orkdal skal få mulighet til å delta på SOLALEIR uavhengig av foreldre/foresattes økonomi, og har derfor støttet prosjektet med 10 000,- kr. tilsvarende 20 friplasser. Disse plassene kan du søke på.

Ungdomsbedriften SOLA-leir

Dette er en bedrift som 2. klasse idrettslinja på Orkdal videregående skole har startet. De vil arrangere en tre dagers aktivitetsleir for barn fra 1. til 6. trinn.

Bakgrunnen for denne leiren er at de som idrettsklasse ved Orkdal v.g. skole har flere fag som relaterer seg til aktivitet og helse, og de har også et eget fag som heter treningsledelse. Gjennom dette opplegget vil de få bruke/implementert flere av fagene sine.

Tidspunkt

Fra og med onsdag 22. juni til og med fredag 24. juni kl.08.00-16.00. (første uka i skoleferien)

Gjennom å støtte prosjektet ønsker vi at alle barn i Orkdal skal få mulighet til å delta på Solaleir uavhengig av foreldre/foresattes økonomi, og har derfor støttet prosjektet med 10 000,- kr. tilsvarende 20 friplasser.

Pris

  • 1 barn = 500 kr
  • 2 søsken = 900 kr
  • 3 søsken = 1300 kr.

Påmelding:

 Du melder dine barn på via denne siden: http://www.solaleir.no/pamelding

Du kan søke om friplass:

Alle henvendelser om friplasser gjøres direkte til lærer Marthe Høsøien, marthe.hosoien@stfk.no
Gi en begrunnelse og merk mail med friplass Solaleir. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.

Vil du vite mer om SOLALEIR

og hvordan du melder deg på kan du finne all den informasjonen på leirens egne hjemmesider:

http://www.solaleir.no/

Solaleir

av: Hovde, Anne Grethe
endret: tirsdag 19. april 2016

(Klikk på bildene for å se dem i full størrelse.)

Solaleir
Logo til ungdomsbedriften Solaleir ved Orkdal v.g.skole

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558