Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden / Nyheter
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
Ungdata-undersøkelse: De fleste har det bra
Orkdalsungdommen er forsiktige med tobakk, men desto mer uforsiktige med alkohol. De har gode relasjoner til foreldre og venner og er aktive på fritida. Dessverre oppgir hver tiende ungdom å bli mobbet regelmessig, og mange jenter sliter med psykiske plager.

En nær fullsatt kommunestyresal ble presentert for resultatene av Ungdata-undersøkelsen 2016 i dag, da denne var tema for felles hovedutvalg. Ungdata gjennomføres av Nova og de regionale kompetansesentrene for rus, finansieres over statsbudsjettet, mens kommunene selv står for den praktiske gjennomføringen.

Ungdata stiller spørsmål til ungdom i ungdomsskolen og i videregående skole. Hele 92 prosent av over 400 elever i ungdomsskolen svarte på spørreskjemaet, mens 60 prosent av elevene i videregående svarte. Spørsmålene dekker temaene

  • Foreldre og venner
  • Skole og framtid
  • Fritid
  • Helse og trivsel
  • Tobakk og rus
  • Risikoatferd og vold

Ungdom flest har det bra i Orkdal, sier rådgiver Erlend Torup fra Kompetansesenter rus - Midt-Norge, og viser til at en økning i antall unge som oppgir å ha gode relasjoner til foreldrene sine og som opplever at de har et trygt oppvekstmiljø. Orkdalsungdommen er mer fysisk aktive enn landsgjennomsnittet, og de fleste har en aktiv fritid i organisasjoner og lag. De fleste har også venner de kan betro seg til.

På den negative siden oppgir 10 prosent (mot 8 % på landsbasis) at de mobbes regelmessig. Et stort flertall jenter (73 %) sier også at de er misfornøyd med eget utseende og kropp, og flere sliter med psykiske plager. Siden forrige Ungdata-undersøkelse ble gjennomført, i 2012, har det vært en liten økning i bruk av rusmidler. Mens 17 prosent på ungdomsskoletrinnet i 2012 oppga å ha vært beruset det siste året, oppgir 20 prosent det nå. En prosent av ungdomsskoleelevene oppga å ha brukt hasj eller marihuana det siste året i 2012. Nå sier to prosent av elevene at de har gjort det.

Langt flere orkdalinger på ungdomsskoletrinnet (18 %) sier de får lov å drikke alkohol av foreldrene enn hva landsgjennomsnittet  (6%) oppgir. Og mens 20 prosent av elevene i ungdomsskolen i Orkdal sier de har drukket seg beruset, gjelder dette 14 % av landets øvrige ungdomsskoleelever.

Lensmann Tor Kristian Haugan vektla denne sammenhengen da han snakket til politikerne etter presentasjonen, og manet om å være gode rollemodeller med klare grenser!

Ungdata_presentasjon

 

 

 

av: Oddvik, Vibeke
endret: onsdag 20. april 2016

(Klikk på bildene for å se dem i full størrelse.)

Ungdata_presentasjon
Bilde av lensmann Tor Kristian Haugan, fagkoordinator Karin Røttereng, enhetsleder Ellen Wahlmann, og Rådgiver Erlend Torup i kompetansesenter for rus i Midt-Norge presenterer

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558