Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden / Nyheter
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
Fiskekonkurranse lørdag: Fang gjedda i Sika
I samarbeid med Orkla Jeger og fiskeforening arrangerer Vannområde Orkla fiskekonkurranse i Sika førstkommende lørdag. Målet er å ta ut så mye gjedde som mulig, for med det å bidra til at bestandene av både ørret og elvemusling vokser.

Sika og tilsluttede tjern var en gang rike på ørret. Etter at det ble oppdaget gjedde i Sika i 2009 er ørretbestanden blitt gradvis mindre, og er i dag nærmest fraværende. Dette truer den rødlistede arten elvemusling. Elvemuslingen er helt avhengig av ørret eller laks for å gjennomføre livssyklussen sin. Om høsten slipper hunn-muslingene ut millioner av larver som følger bekken nedover. Disse skyene med musling-larver blir i stor grad spist av ørreten, men flere larver overlever og fester seg på gjellene til ørreten. Her lever de over vinteren, til de slipper seg ned i bekkebunnen i juni/juli. Nede i grusen lever muslingene flere år før de graver seg opp og blir synlige på elvebunnen. Som voksne individer lever elvemuslingene av å filtrere vannet i bekken. En enkelt voksen elvemusling kan filtrere 50 liter vann i døgnet. Vassdrag med elvemusling har derfor et eget «renseanlegg» som bidrar til å øke vannkvaliteten.

- Det er på bakgrunn av dette at tiltak og bekjempelse av gjedde i Sika-vassdraget er så viktig. Vi ønsker å reetablere bestanden av ørret, og derigjennom også den truede elvemuslingen, sier Kjell Rønningsbakk og Thomas Ruud i Vannområde Orkla. Et av tiltakene de setter i gang er gratis fiske etter gjedda lørdag 11. juni.

Fiskekonkurransen er gratis, og du trenger heller ikke fiskekort for å delta. 

Hvor: Det kan fiskes gjedde i Sika, Vinterbakktjønna og Brandåstjønna, i tillegg til bekkesystemene som forbinder vanna. Alle vanna ligger langs gamle E39.
Redskap: Flue- eller haspelstang
Premiering: Største fisk, minste fisk og flest fisk (kg)

Ruud og Rønningsbakk tror konkurransen kan by på mye moro for både liten og stor, og at innsatsen mot gjedde i Sika vil være noe av det viktigste vi kan bruke denne lørdagen til.

Fiskekonkurranse Sika 2

av: Oddvik, Vibeke
endret: onsdag 08. juni 2016

(Klikk på bildene for å se dem i full størrelse.)

Fiskekonkurranse Sika
Bilde av Thomas Ruud og Kjell Rønningsbakk i Vannområde Orkla, ved Sika i Orkdal.

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558