Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden / Nyheter
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
Vedtatt reguleringsplan Idrettsparken
Kommunestyret vedtok 22.06.2016 i sak 48/16 reguleringsplan for Idrettsparken, Orkanger.

Særutskrift fra politisk behandling, vedtatt plankart, planbeskrivelse og bestemmelser er tilgjengelige i planarkivet. Det digitale kartet er foreløpig ikke tilgjengelig i kartløsningen.
De som er direkte berørt av planene er tilskrevet. Vedtakene kan påklages. Evt. klage må sendes skriftlig til Orkdal kommune innen 22. juli 2016.

Evt. krav om erstatning for tap etter PBL § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 må være framsatt skriftlig for kommunen innen 3 år fra denne kunngjøringsdato.

av: Kanestrøm, Ingvill
endret: torsdag 07. juli 2016

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558