Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden / Nyheter
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
Tiltak mot CWD blant hjortedyr
Landbruks- og matdepartementet har fastsatt forskrift med tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) blant hjortedyr. Bakgrunnen er funn hos viltlevende hjortedyr i Norge. Ett av tiltakene er forbud mot å legge ut saltstein.

 Hovedinnhold i forskriften:

  • forbud mot utførsel av levende hjortedyr fra Norge
  • krav om tillatelse før flytting av hjortedyr mellom fylker
  • forbud mot luktestoffer fra hjortedyr fra land med CWD
  • forbud mot å legge ut fôr og saltslikkestein til hjortedyr. Levende hjortedyr i denne forskriften forståes som alle hjortedyr, herunder rein, rådyr, hjort, elg og dåhjort
  • det er ikke forbud mot å legge ut saltslikkestein til sau, geit og storfe
  • utvidet varslingsplikt for personer som har ansvar for hjortedyr  og transportører
  • gjelder frem til årsskiftet 2016/2017
  • noen unntak gjøres fra de overnevnte forbudene knyttet til tamrein.

Les mer om forskriften på regjeringen.no

av: Oddvik, Vibeke
endret: mandag 18. juli 2016

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558