Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Se også / Offentlig ettersyn/Høring
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
Vedtatt detaljplan for Rømme Øvre SE2, SE3 og Au1
Kommunestyret vedtok i møtet den 25. januar, sak 3/17, detaljplan for Rømme Øvre SE2, SE3 og Au1.
Vedtatte plandokumenter er tilgjengelige via  Orkdal kommunes kartløsning på nett, se planarkivet.
De som er direkte berørt av planene er tilskrevet. Vedtakene kan påklages. Evt. klage må sendes skriftlig til Orkdal kommune innen 24.02.2017.
Evt. krav om erstatning for tap etter PBL § 15-3 eller krav om innløsning etter § 15-2 må være framsatt skriftlig for kommunen innen 3 år fra denne kunngjøringsdato.
av: Kanestrøm, Ingvill
endret: onsdag 01. februar 2017

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558