Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Se også / Offentlig ettersyn/Høring
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Havneområde og industri på Grønøra Vest
Hovedutvalg Forvaltning vedtok i møtet den 08.02.2017 å legge planforslag for Havneområde og industri på Grønøra Vest ut til offentlig ettersyn. Frist for innspill er 31.03.2017.

Planområdet er på om lag 750 daa, av dette er ca. 285 daa. areal i sjø.

Planen følger opp vedtatt arealbruk i kommuneplanens arealdel og legger til rette for utfylling til havneformål og opparbeiding av bakarealer til industri og logistikk. Planen foreslår kaianlegg mot nord, med plass til to båter samtidig.

 

Plandokumentene er lagt ut i kommunens kartløsning Orklakart, lenke til siden finner du her.

Innspill og merknader sendes til Orkdal Kommune, pb. 83, 7301 Orkanger, eller postmottak@orkdal.kommune.no.


av: Kanestrøm, Ingvill
endret: torsdag 16. februar 2017

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558