Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden / Nyheter
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
To av fem verneområder ligger i Orkdal
Fylkesmannen har vedtatt å starte verneprosess for fem skogsområder i Sør-Trøndelag. To av disse, nemlig Rabbolen og Almlia, ligger i Orkdal.

De fem skogsområdene Fylkesmannen vil verne er Storvika i Selbu, Drøydalen i Holtålen, utvidelse av Murudalen naturreservat i Bjugn, og altså Rabbolen og Almlia i Orkdal. Områdene omfatter 5611 dekar skog. Nær halvparten, 2786 dekar, er i Orkdal. De fem områdene har naturkvaliteter knyttet til edelløvskog, kalkskog, og gammel lauv- og barskog.

Fyller krav til naturreservat

I følge Fylkesmannens nettsider tilfredsstiller alle områdene faglige krav til å bli naturreservater. Bakgrunnen for planarbeidet er at grunneierne tilbyr frivillig vern av områdene.
ALLSKOG BA har bistått grunneierne og vært deres forhandlingspartner. Fylkesmannen har nå i oppdrag å fremme en vernesak for områdene etter naturmangfoldloven, der naturreservat er den mest aktuelle verneformen for de fem områdene.

Gi innspill

For det videre arbeid er det viktig å klarlegge interessene som knytter seg til bruken av de aktuelle områdene, og det gis en frist til den 31. mars 2017 for å komme med foreløpige merknader til planarbeidet.

Les mer på: https://www.fylkesmannen.no/Sor-Trondelag/Miljo-og-klima/ 

av: Oddvik, Vibeke
endret: fredag 10. mars 2017

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558