Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden / Administrasjon
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
ADMINISTRASJON  

Administrasjonssjefen, også kalt Rådmannen, er øverste leder for administrasjonen i Orkdal kommune. Kommunelovens kapittel 4 handler om rådmannens ansvar og myndighet. Ved å klikke på logoen til Lovdata til høyre kan du lese hele loven.


Organisering
Orkdal kommune er organisert etter en tonivå-modell, der 19 driftsenheter samt deler av NAV Orkdal er direkte underlagt rådmannen.
Lenke til: Administrative enheter
Lenke til: Organisasjonskart
Lenke til: Oversikt alle ansatte

Hvordan ledes administrasjonen?
Rådmannen leder etter vedtatte planer, avtaler og prinsipper om målstyring og delegering.
Lenke til: Vedtatte planer
Lenke til: Lederavtale rådmannen 2015


Delegering
Kommunestyret har delegert ansvar og myndighet for flere områder til rådmannen. Rådmannen har videre delegert ansvar og myndighet til lederne for de ulike enhetene.
Lenke til: Administrativ delegering

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap beskriver hva Orkdal kommune produserte av tjenester i året som gikk. Årsmeldingen skal, sammen med regnskapet, gi hele bildet av den kommunale aktiviteten i året. Regnskap og årsmelding er også en viktig del av kommunens plansystem. I årsmeldingen vurderes tjenesteproduksjonen og øvrige aktiviteter opp mot de mål som var satt på forhånd.

Åpenhet i forvaltningen
Kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper er avhengig av at folk har tillit til at myndighetsutøvelse og produksjon av tjenester er best mulig ivaretatt. Derfor er det viktig med åpenhet rundt hvilke roller enkeltpersoner i forvaltningen har. Ved at folkevalgte og ansatte registrerer sine verv og interesser skapes større åpenhet i forhold til hvilke roller de ulike personene har.
I Styrevervregisteret kan du gjennom søk i kommune, fylkeskommune eller kommunalt eid selskap søke på personer i kommunal sektor og se deres ulike roller som blant annet folkevalgt, ansatt, styreleder, styremedlem, oppdragstaker og innehaver av andre næringsinteresser.
Lenke til: Styrevervregisteret

Sist oppdatert: 06.02.2017

 

Kontaktinformasjon

Orkdal kommune, Rådhuset

Besøksadresse:
Allfarveien5
7301 Orkanger

Telefon: 72 48 30 00
E-post:
postmottak@orkdal.kommune.no
Org.nr. : 958 731 558

Ansatte og enheter

Administrasjonssjef

Ingvill Kvernmo
Rådmann
Ingvill Kvernmo
Telefon:
72 48 30 06
Mobil: 412 32 433
E-post: ingvill.kvernmo@
orkdal.kommune.no

Strategier

Kommunens arbeidsgiverstrategi og utviklingsstrategi

Lean

Årsrapporter om kommunens lean-arbeid.
Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558