Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Selvbetjening / Personvern
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
PERSONVERN  

Personvern handler om din rett til å ha privatlivet i fred, og er en rettighet som begrenser det offentliges mulighet til å registrere og lagre visse former for informasjon om deg. Idealet er at du har råderett over egne personopplysninger, og det er du som bestemmer hva andre skal få vite om dine personlige forhold. Det er med andre ord snakk om et ”personopplysningsvern”.

Personvernidealet forutsetter god tillit mellom deg som blir registrert og den eller de som behandler opplysningene. Du skal aldri måtte føle usikkerhet eller frykt når dine personopplysninger behandles, uavhengig av hva du har sagt ja til eller om behandlingen av opplysningene er hjemlet i lov. 

Forvaltningen, innsyn og taushetsplikt
Personopplysningsloven er den generelle loven for behandling av personopplysninger i Norge. Loven trådte i kraft 1. januar 2001.

I tillegg til å bestemme hvem som kan få tilgang til opplysninger om deg, stiller lovene også krav til hvordan personopplysninger skal behandles. Særlig er krav til kvalitet, retten til innsyn og sikring av personopplysninger viktig. 

Forvaltningsloven pålegger alle offentlig ansatte taushetsplikt om enkelte opplysninger en får kjennskap til i arbeidet. Dette gjelder både personlige forhold og forretningshemmeligheter. Denne taushetsplikten gjelder også innleide firmaer. Dersom et konsulentfirma skal vurdere et anbud for en kommune, har de ansatte i firmaet taushetsplikt om innholdet i anbudet. Taushetsplikten gjelder livet ut. Brudd på taushetsplikten er straffbart, jf. straffeloven § 121. 

Bilde av arkivmapper i skuff

Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (Helseregisterloven) er en spesiallov for behandling av helseopplysninger.
I mai 2008 fikk loven en viktig presisering med tanke på tilgang til helseopplysninger. Det ble tatt inn et utrykkelig forbud mot å lese, søke etter eller på annen måte tilegne seg, bruke eller besitte helseopplysninger uten at det er begrunnet i helsehjelp til pasienten, administrasjon av slik hjelp eller har særskilt hjemmel i lov eller forskrift.


Opplysningsplikt
Kommunikasjon av personopplysninger er nødvendig for de fleste transaksjoner både i offentlig og privat sektor. Det er derfor ofte også snakk om en allmenn opplysningsplikt.

Folkeregisteret baserer for eksempel sine opplysninger på lovpålagte meldinger fra borgerne, - meldinger som danner grunnlaget for tildeling av rettigheter og pålegging av plikter. Det er derfor viktig at registrerte opplysninger er korrekte og fullstendige.

Sist oppdatert: 09.10.2015

Kontaktinformasjon

Orkdal kommune, Rådhuset
Besøksadresse: Alfarveien5
Postadresse: Postboks 83,
                   7301 Orkanger
Telefon: 72 48 30 00
E-post:
postmottak@orkdal.kommune.no
Org.nr. 958 731 558
Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558