Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Om Orkdal / Kommuneblomst
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
KOMMUNEBLOMST  
Formannskapet i Orkdal vedtok 16. mai 2000 i sak 040/00 at kommuneblomsten i Orkdal er ALM. Valget av kommuneblomst ble gjort etter oppfordring fra Norsk Botanisk Forening, Trøndelagsavdelingen. Hensikten er å stimulere interessen for plantelivet. 

Foto: enkelt gren med almeblomst

Følgende kriterier ligger til grunn for valget av alm:

  • planten skal representere et særtrekk ved kommunen
  • den skal være lett å identifisere
  • den kan gjerne være velkjent på forhånd, eller lett å gjøre kjent
  • den skal være lett å stilisere til illustrasjoner og logoer
  • ingen art skal brukes av mer enn en kommune i Trøndelag
  • fylkesblomstene for Trøndelagsfylkene skal ikke brukes, Sør-Trøndelag har reinrose som fylkesblomst.

Alm i Orkdal
Alm finnes flere steder i Orkdal. Kommunen har i følge en kåring gjennomført av NRK i 2007 (P1 Naturens verden), landets største almetre. Denne store alma vokser i Hukkelåsen på Geitastranda og er i samme kåring vurdert til å være landets tredje største tre, med en omkrets på 985 cm. Hukkelåsalma er også registrert som en viktig naturtype i kommunens kartverk for biologisk mangfold.
Informasjon om dette og annen miljøinformasjon ligger ute på kommunens kartverk på web under prioriterte naturområder.

Av andre viktige almeforekomster i kommunen kan nevnes Rønningen naturreservat. Dette naturreservatet ligger sørvest for Svorkmo, og ble vernet i 1987 blant annet p.g.a. den store forekomsten av alm. Se mer info på kommunens kartverk på web.

Generelt om Alm
Alm har meget gode tekniske egenskaper og en vakker tekstur og farge.Almeveden har stor slitestyrke og er meget anvendelig i parkett, gulv,trapper og dørstokker. Treslaget kan benyttes i alle typer innvendig bærende konstruksjoner, spesielt dersom man ønsker synlige dragere og stolper.På grunn av sitt tiltalende utseende, egner alm seg også godt til paneler, møbler, geværkolber, finérproduksjon og til treskjærer og dreiearbeider. Barken har høyt innhold av mineraler og kan brukes til garving og gulfarging.Almevirke ble lenge brukt til sportsartikler og bygging av småbåter, skip, skuter og jernbanevogner. For å lage kjørel til husbruk ble alm tidligere brukt til lagging, bøkring og sveiping.

Vekstkrav og utbredelse
Alm (Ulmus glabra) vokser helt nord til Beiarn i Nordland, og er påvist i solvarme
bergskrenter i Sør-Norge opp til 935 moh. I Trøndelag finnes den opp til 450 moh.
Alm forekommer i små renbestand, men finnes helst i blanding med andre treslag.
Den regnes som et varmekjært treslag, og trives best i varme, sørvendte skråninger.
Alm vokser best i næringsrik jord med frisk fuktighet. Trærne tåler godt frost,
og er sterke mot vind og snø. Alm blir et middels stort tre under gunstige klimaforhold
med høyder på 20 - 25 m. Høyeste målte tre står på en kirkegård i Risør og har en lengde på 35 m.

Sist oppdatert: 05.10.2009

Kontaktinformasjon

Orkdal kommune, Rådhuset

Besøksadresse:
Allfarveien5

Postadresse:
7301 Orkanger

Telefon: 72 48 30 00
E-post:
postmottak@orkdal.kommune.no
Org.nr. 958 731 558

Alm

Frøkapsler

Blde av frøkapsler, alm, hengende på grein

Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558