Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Se også  /  Natur og Miljø / Grønnstrukturplan
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
GRØNNSTRUKTURPLAN  

Grønnstrukturplan: Orkanger - Fannrem- Gjølme

Grønnstrukturplan er en sektorplan tilhørende kommuneplanens arealdel.

Hva er grønnstruktur?

Grønnstruktur er veven av store og små vegetasjonskledte arealer i eller inntil byen eller grendene. Den er mer eller mindre sammenhengende og består av ulike arealtyper. Grønnstruktur er et mangfoldig nettverk av:

 • parker, lekeplasser
 • idrettsparker, nærmiljøanlegg
 • badeplasser og friluftsanlegg- og områder
 • vann, bekker, elver, strandsone
 • løype- og turvegnett, gang- og sykkelvegdrag
 • små og store naturområder
 • jordbruksarealer
 • kirkegårder
 • private hager, grøntanlegg ved blokkbebyggelse
 • grøntanlegg ved offentlige bygninger, institusjoner og skoler
 • grøntområder langs veganlegg
 • buffersoner langs industriområder
 • grønne ”restområder”

Hva inneholder Grønnstrukturplan?

Grønnstrukturplan består av en rapport som beskriver betydning, forvaltning, bestemmelser og retningslinjer for grønnstruktur. I rapporten finnes en tabell over viktige områder med grønnstruktur innenfor tettstedene Orkanger, Fannrem og Råbygda. Hvert området er nummerert og kan lokaliseres via et tilhørende kart. Det er videre utarbeidet et faktaark for de ulike lokalitetene som beskriver lokalitetens verdier og forslag til skjøtsel.

Rapport, kart og faktaark kan du laste ned i menyen til høyre på disse sidene.

Orklaparken

Som et tillegg til grønnstrukturplan er det også laget en egen utredning som viser hvordan grønnstrukturen langs elva Orkla kan utvikles og tilrettelegges for naturopplevelser og rekreasjon. Denne utredningen har fått navnet Orklaparken - naturparken er her allerede, ta den i bruk. Last ned dokumentet (pdf

Sist oppdatert: 13.11.2014

Viktig grønnstruktur ved Laksøra

Grønnstruktur - Laksøra
Bildet viser grønnstruktur ved Laksøra
Laksøra har både viktige naturverdier og friluftsverdier
Fotograf: Christian Bonvik
Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558