Om Orkdal
Politikk
Administrasjon
Selvbetjening
Toppbilde for Orkdal kommune, klikk på bildet for å gå til forsiden.
Her er du nå:  Hovedsiden  /  Se også  /  Krise og beredskap / Psykososialt kriseteam
Minsk fontstørrelsen
Øk fontstørrelsen
Til forsiden
Nettstedskart
Legg til i mine favoritter
Utskrift
Info in English
Turistinformasjon
PSYKOSOSIALT KRISETEAM  

For oversikt og kontaktinformasjon til det psykososiale kriseteamets medlemmer, se lenke i høyre kolonne!

Kriseteamets oppgave er å gi hjelp og støtte til mennesker som opplever å være i en krisesituasjon, eller opprette/finne ut om andre støtteordninger ivaretar de som er rammet av en alvorlig ulykke eller krise. Kriseteam skal samarbeide og bistå annet hjelpepersonell.

Kriseteamet får melding om utkalling fra ulike instanser, så som legevakt, vakthavende lensmannsbetjent, prest, lege, pårørende, arbeidsgiver, sykehus eller andre.

Rutine: Om en krise eller ulykke skjer, kontakt legevakt, prest eller lensmannsbetjent, som deretter formidler kontakt til et av kriseteamets medlemmer, som igjen informerer andre i gruppa etter behov.  Nevnte instanser ivaretar oppgavene inntil medlemmer fra kriseteam er på plass. Den kriserammede kontaktes så raskt som mulig, etter ønske/behov for hjelp.

Det er et mål for kriseteamet å etablere kontakt, gi oversikt over personer som kan være til hjelp og støtte, samt å sette i gang hjelpetiltak etter behov. Gruppen møtes ved behov, og medlemmene iverksetter tiltak alene eller sammen. Gruppens medlemmer informerer hverandre, og oppgaver fordeles eller ivaretaes av andre. Arbeidet følges opp, og medlemmene skal veilede og støtte hverandre underveis.

Sist oppdatert: 13.03.2015

Kontaktinformasjon

Orkdal kommune, Rådhuset
Besøksadresse: Allfarveien5
Postadresse: Postboks 83,
7301 Orkanger
Telefon: 72 48 30 00
Org.nr. 958 731 558

Psykososialt kriseteam - medlemmer pr. 18022016

Liste med navn og kontaktinformasjon.
Orkdal kommune, Rådhuset - Alfarveien 5, 7301 Orkanger, tlf: 72 48 30 00, e-post: , Org.nr. 958 731 558